Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoe kan ik kiezen?


Keuzestress. Het is een modewoord, maar dat is het niet voor niets. De vrijheid om te kiezen is soms een last, want hoe belangrijk vinden we het wel niet om goede keuzes te maken. In deze serie hoorcolleges online 'Hoe kan ik kiezen?' geven hoogleraren Joachim Duyndam, Joep Dohmen en Harry Kunneman een filosofisch inkijkje in onze ‘kiespijn’.


De vraag Hoe kan ik kiezen? lijkt op alle vlakken van het leven relevant. Welke studie kies ik? Wil ik kinderen? Stuur ik mijn zoon naar een 'witte' of een 'zwarte' school? Als mijn schoonmoeder te oud wordt om alleen thuis te wonen, mag ze dan bij ons intrekken? Advies omtrent keuzestress is meer dan welkom.

 

In deze hoorcolleges online-serie geven Joachim Duyndam, Joep Dohmen en Harry Kunneman, alle drie hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, hun visie op kiezen. Vanuit een filosofisch perspectief bespreken ze welke haken en ogen er zitten aan het maken van keuzes. Wanneer is een keuze van jezelf? Hoe dwingend is ons idee te moeten kiezen eigenlijk? En hebben we voldoende aandacht voor dat wat ons kiest?

Deel 1 Wat wil ik eigenlijk? (prof.dr. Joachim Duyndam)

Het eerste college wordt gegeven door Socrates-hoogleraar filosofie prof.dr. Joachim Duyndam aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij gaat in op de rol van 'de wil' in het kiezen. Ook legt hij uit hoe voorbeeldfiguren ons kunnen inspireren om autonome keuzes te maken. Start hoorcollege>

Deel 2 Levenskunst tegen de kiespijn (prof.dr. Joep Dohmen)

In dit college ontleedt hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek Joep Dohmen het filosofische verleden van de keuzestress. Hij beschrijft het ontstaan van onze moderne keuzemaatschappij en zet kritische kanttekeningen bij het idee dat als we kiezen, onze kansen en mogelijkheden ongekend zijn. Dohmen gaat in op vragen als: Wat is de moraal van het kiezen? Wat zijn moderne antwoorden van filosofen? Hoe kun je gelukkig worden?  Start hoorcollege>

Deel 3 Wat kiest mij? (prof. dr. Harry Kunneman)

In dit derde en laatste college zet hoogleraar sociale en politieke theorie Harry Kunneman vraagtekens bij de nadruk die op kiezen wordt gelegd. Moeten we niet meer aandacht besteden aan dat wat ons kiest? En vooral ook aan wat we niet kunnen kiezen. Start hoorcollege>

Keuzestress. Het is een modewoord, maar dat is het niet voor niets. De vrijheid om te kiezen is soms een last, want hoe belangrijk vinden we het wel niet om goede keuzes te maken. Een filosofisch inkijkje in onze ‘kiespijn’ van hoogleraren Joachim Duyndam, Joep Dohmen en Harry Kunneman.