Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Harry Kunneman: Een nieuwe menswetenschap

"De menswetenschappen hebben lange tijd gefunctioneerd als bron van maatgevende antwoorden op de vraag naar de mens en de weg gewezen naar een humane samenleving. Zij weten echter niet goed raad met de toenemende maatschappelijke destabilisering. Dominante paradigma’s maken onvoldoende contact met de nieuwe complexiteit van onze tijd, in het bijzonder de ethische en morele vragen die daarmee verstrengeld zijn. In deze collegereeks verken ik blokkades en openingen voor een nieuwe menswetenschap."


Van oktober 2015 tot maart 2016 verzorgde Harry Kunneman, (emeritus) hoogleraar sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, een twaalfdelige reeks openbare colleges voor belangstellenden en masterstudenten. Samenvatting 

Eerste blok

Onder de noemer van de pre-naissance behandelt hij in het eerste blok nieuwe denkrichtingen in de levenswetenschappen en de filosofie die voorbij de moderne splitsingen voeren tussen mens-natuur, geest-lichaam en zelf-ander. In aansluiting daarop schets ik het biotische mensbeeld dat daaruit oprijst en de autopoietische kenleer die daarmee verbonden is.


Tweede blok
In het tweede blok, van januari tot april, richt hij zich op praktische en politieke vragen. In de eerste plaats de verstrengeling van kennis en macht en de verschuiving van politiek actorschap van burgers naar wetenschappers, technologen, bestuurders, managers, professionals en consumenten. In de tweede plaats de transformatie en verplaatsing van morele bindingen: van gemeenschaps-georiënteerde instituties naar werk-georiënteerde organisaties en netwerken.


Derde blok
In de derde plaats de nieuwe mogelijkheden voor politiek handelen die daarmee ontstaan in termen van normatieve professionalisering, gezelschapsvorming en het ontwikkelen van moreel kapitaal. Afsluitend schetst hij de consequenties van zijn analyse voor de ontwikkeling van de humanistiek en de contouren van een professioneel humanisme, als 21e-eeuws complement van het levensbeschouwelijke humanisme."


Deel 1: Vrijheid, gelijkheid en gezelschap
De overige delen kunt u volgen op de site van Harry Kunneman.

Een twaalfdelige serie openbare colleges van Harry Kunneman, emeritus hoogleraar sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, over een nieuwe weg die de menswetenschappen kunnen inslaan.