Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dilemma's van de democratie

 

"In het jaar 2011 is Nederland bang, bang voor al wat vreemd is". Zo begint Laurens ten Kate het eerste deel uit de college serie 'De dilemma's van de democratie'. Hij ziet die angst ook terug in de uitgangspunten van de regering van dat moment.

 

Nederland is niet alleen bang, ook in de rest van de wereld heerst de angst voor het vreemde. En dat in een tijd dat de lijnen tussen verschillende landen en culturen steeds korter worden. Of misschien juist daardoor. Het is volgens Ten Kate aan de wetenschap om te proberen te begrijpen waar die angst vandaan komt. We staan voor uitdagingen waar een groot ideaal, de democratie, geen eenduidig antwoord op geeft.

 

Laurens ten Kate, Hilde van ’t Klooster en Martien Schreurs nemen de ingewikkelde problematiek rondom het functioneren van de democratie onder de loep. In vier colleges gaan ze in op hedendaagse ontwikkelingen en leggen onopgeloste dilemma’s binnen die democratie bloot.

Aflevering 1 - De bange samenleving

Het eerste deel wordt gegeven door universitair docent Laurens ten Kate. In dit deel getiteld 'De bange samenleving' gaat hij in op het integratiedebat dat in Nederland wordt gevoerd. Ten Kate licht begrippen als intercultureel, multicultureel en globalisering toe. 

Start hoorcollege


Aflevering 2 - Democratie en migratie

Hilde van 't Klooster gaat in op het dilemma dat 'Democratie en migratie' met zich mee brengt. Binnen een democratie mag een volk over zichzelf regeren. Die soevereiniteit kan strijdig zijn met de mensenrechten van zij die niet tot het 'volk' behoren, immigranten. Van 't Klooster vertelt hieronder over haar college.

Start hoorcollege

Aflevering 3 - Democratie en populisme

Populisme is een fenomeen dat in de laatste tien jaar volop aanwezig is. Hoe moeten we deze ontwikkeling duiden? Universitair docent Martien Schreurs vraagt zich dit in het derde college over 'Democratie en populisme' af.

Start hoorcollege

Aflevering 4 - Samenleving en samenleven

In het laatste deel plaatst Laurens ten Kate de hedendaagse ontwikkelingen in een historisch perspectief. In navolging van de filosoof Jean-Luc Nancy ziet hij de samenleving niet als statisch of een af product. Het is veel eerder een proces, een samenleven.

Start hoorcollege

Nederland is niet alleen bang, ook in de rest van de wereld heerst de angst voor het vreemde. Het is volgens Laurens ten Kate aan de wetenschap om te proberen te begrijpen waar die angst vandaan komt. Vier colleges over de uitdagingen waar een groot ideaal, de democratie, geen eenduidig antwoord op geeft.