Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Over HHC Webwinkel reeks Humanistisch Erfgoed

Deel 12: Rob Tielman. Een begeesterd humanist

Als humanistisch bestuurder drukte en drukt Rob Tielman zowel nationaal als internationaal zijn stempel op het georganiseerd humanisme. Hij bekleedde in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw de functie van voorzitter van het Humanistisch Verbond. In de jaren ’90 was Tielman co-president van de internationale humanistische koepelorganisatie IHEU. In de loop der jaren heeft Tielman talloze bestuursfuncties in de humanistische beweging bekleed.

 

De invloed van zijn werk overstijgt echter de kring van humanisten. Met medewerking van Tielman heeft het georganiseerd humanisme een rol gespeeld bij het bevrijden van de verzuilde samenleving uit de paternalistische greep van het christendom en conservatisme. In deze bundel zijn de verspreide teksten die Tielmans visie op humanisme weergeven, bijeen vergaard en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

 

Deze rijk geïllustreerde bloemlezing is niet alleen bedoeld om terug te blikken, maar dient ter inspiratie voor het humanisme nu en in de toekomst. Tielmans ideaal van zelfbeschikking is een moreel handvat en daaraan lijkt het anno nu wel eens te schorten. Het humanistische ideaal van individuele zelfbeschikking, en de strijd voor concrete vormen daarvan, is nog steeds actueel, en zal het altijd blijven.

 

De uitgave is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Humanistisch Archief en uitgeverij Papieren Tijger. Voor aanschaf van het boek klik op deze link.

 

(Humanistisch Erfgoed nr 12, 2010)

ISBN 978-90-6728-2

NUR 694

309 p Geïllustreerd

Alleen verkrijgbaar via De Papieren Tijger (zie link in de tekst). Prijs: € 30,00

Home

Diensten

Organisatie

Externe links