Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Over HHC Beleid 2015-2019

Beleid 2015-2019

In de planperiode 2015 -2019 wordt  in aansluiting op de voorbije jaren ingezet op voortzetting van de drie kerntaken:  archiveren, toegankelijk maken, en publiceren en voorlichten. Daarbij krijgen digitaliseren van materialen, de website voor onderzoekers en sprekend humanisme (oral history, uitwerken bestaande interviews) extra aandacht.


Daarnaast zal onverkort aandacht uitgaan naar het verbreden van het draagvlak van het HHC onder humanistische organisaties en hun achterban. In het bijzonder zal worden toegewerkt naar het oprichten van een stichting Vrienden Humanistisch Historisch Erfgoed. Dit met het oog op het verwerven van fondsen ter financiering van projecten en initiatieven in zake het humanistisch verleden.


De werkzaamheden worden uitgevoerd door een kleine staf en een keur aan vrijwilligers.


In het meerjaren beleidsplan 2011-2014 hebben we een paragraaf opgenomen PDF-bestandover de maatschappelijke betekenis van het HHC.      


Missie


Jaarverslagen

Home

Diensten

Organisatie

Externe links