Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Nieuws Nieuws Twintigjarig bestaan van het Humanistisch Historisch Centrum

Twintigjarig bestaan van het Humanistisch Historisch Centrum

Bert Gasenbeek

Op 17 oktober 1997 werd het Humanistisch Historisch Centrum (HHC) officieel geopend. Bij die gelegenheid ging prof. dr. Douwe van Houten (1947-2010) in zijn hoedanigheid van rector van de Universiteit voor Humanistiek in op de inhoud van het humanistische gedachtegoed. In navolging van prof. dr. Piet Thoenes (1921-1995) de eerste voorzitter van het bestuur van het HHC die over volkshumanisme sprak,  gebruikte Van Houten de termen ‘gebruikshumanisme’ en ‘geleefd humanisme’. Het gaat daarbij om humanisme als dagelijkse praktijk, zonder veel levensbeschouwelijke reflectie. Praktijken die verbonden zijn met de Nederlandse burgercultuur, die - niet gehinderd door gezag en voorschrift - gekenmerkt worden door een eigenzinnig individualisme met als inzet zelf vorm te geven aan het eigen bestaan. Die houding staat op gespannen voet met het zich verbinden met groepen, zoals het Humanistisch Verbond (HV). Daardoor is het georganiseerde humanisme in het sterk geseculariseerde Nederland klein gebleven. Veel 'volkshumanisten' bevinden zich buiten het HV en positioneren zich ook niet als 'humanist'. 


Het 'geleefde' humanisme van Douwe van Houten is opgebouwd rond principes als: respect voor de ander, tolerantie, zelfbeschikking, medemenselijkheid en menswaardigheid.


Hij meent dat dit perspectief vooral verwantschap vertoont met het Renaissance humanisme.


Zelf hield ik als directeur Humanistisch Archief een voordracht met de titel: PDF-bestandHet Humanistisch Archief en het jaar 2000: het belang, de taken en de plannen van het Humanistisch Archief. Daarin schetste ik de ontstaansgeschiedenis van het HHC, de opbouwactiviteiten en de taken voor de komende jaren, met daarbij  de vraag of het HHC het jaar 2000 wel zou halen …


Welnu, inmiddels hebben we met veel vallen en opstaan het jaar 2017 gehaald. En het aardige is dat vrijwel alle in de voordracht genoemde projecten tot een goed einde zijn gebracht!


Maar er zijn evenwel nog de nodige zaken te realiseren. Daarover een volgende keer.


Home

Diensten

Organisatie

Externe links