Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Nieuws Nieuws Oral History project Sprekend Humanisme

Oral History project Sprekend Humanisme

In 2016 startte een landelijk oral history project dat het HHC in samenwerking met het Humanistisch Verbond (HV) en de Universiteit voor Humanistiek een oral history (interview) project. Het project spitst zich toe op de eerste generatie humanisten die in de jaren direct na de oorlog lid werden van een gemeenschap – tegenwoordig afdeling geheten– van het HV.

Direct na de Tweede Wereldoorlog moest Nederland opnieuw worden opgebouwd. Niet alleen in materiële zin was Nederland geruïneerd, ook een groot deel van het levensbeschouwelijke en verenigingsleven was door de bezetter verboden en opgeheven.

Op 17 februari 1946 werd te Amsterdam het Humanistisch Verbond opgericht. De nadruk van de activiteiten van het Humanistisch Verbond lag (en ligt) bij de gemeenschappen. De organisatie zou op deze wijze op plaatselijk niveau op de voorgrond willen treden. Deze gemeenschappen hielden zich bezig met het in de praktijk brengen van de humanistische levensovertuiging door middel van hulp en steun aan buitenkerkelijken en humanisten.

In 1946 werden in totaal 21 gemeenschappen opgericht. Vijf jaar later waren het er 61, waarna het aantal redelijk stabiel bleef. Het ledental van het Humanistisch Verbond groeide vanaf 1946 tot 1966 van 2.000 tot 16.000.

In een 40-tal zogenaamde levensloopinterviews willen we inzicht krijgen in wie deze mensen zijn, wat hun achtergrond is en wat hen dreef om lid te worden van een plaatselijke afdeling van deze naoorlogse humanistische organisatie.
Ook willen we de tweede generatie humanisten, hun kinderen,  aan het woord laten. Hebben ze een humanistische opvoeding genoten en zo ja waaruit bestond die?

Het resultaat van dit project is ten eerste het vastleggen van de verhalen van deze humanisten-van-het-eerste-uur. De herinneringen, meningen en verhalen zijn vaak nergens opgeschreven en kunnen nuttige aanvullende informatie bevatten op de algemene geschiedschrijving van de humanistische beweging.
Vervolgens zullen alle interviews worden getranscribeerd en beschikbaar worden gesteld op de website van het HHC, voor eenieder die is geïnteresseerd in de geschiedenis van vooral de lokale afdelingen van het HV.

De  transcripties van de laatste interviews worden inmiddels nagekeken. Binnenkort komt alles beschikbaar op onze website. We houden u op de hoogte.Home

Diensten

Organisatie

Externe links