Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Nieuws Nieuws Libbe van der Wal

Libbe van der Wal

Jules Brabers

Een paar keer per jaar worden we aangenaam verrast met een verzameling documenten. Zo ook in april, toen een kleinzoon van Libbe van der Wal ons het materiaal van zijn grootvader schonk. We zijn erg blij met het materiaal van één van de pioniers van het Humanistisch Verbond.


Prof. dr. Libbe Gerrit van der Wal (1901-1973) was tot 1966 leraar klassieke talen aan het Grotius Gymnasium te Delft. Vóór de Tweede Wereldoorlog gaf hij les aan het gymnasium in Zwolle.  Binnen de humanistische beweging ontpopte hij zich als een ware duizendpoot.


Vanaf 1948 tot 1967 was hij lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond. Hij had zitting in talloze commissies van het HV, onder welke de Onderwijscommissie (1946),  commissie Communisme-Humanisme (1948) en de commissie Herziening beginselverklaring HV (1953). Hij is ook lid - later voorzitter - geweest van de redactiecommissie van het blad humanistisch wetenschappelijk blad Rekenschap.  Namens de humanistische stichting Socrates is Van der Wal bijzonder hoogleraar in de wijsbegeerte  geweest aan de TU Delft. Van der Wal tenslotte maakte deel uit van het eerste IHEU bestuur, een internationale koepelorganisatie van humanistische organisaties die in 1952 werd opgericht. Onder het pseudoniem Tjalling Dix schreef hij een aantal toneelstukken en detectives.


Het archiefje bestaat uit een aantal toneelspelen van Van der Wal, een In Memoriam geschreven door zijn mede-hoofdbestuurslid Piet Spigt, een aantal programma’s van feestavonden van de Delftse Gymnasiastenbond (DGB) waarop toneelvoorstellingen van Libbe werden uitgevoerd. Deze bond was onderdeel van het Grotius Gymnasium. Verder nog een aantal kladblokjes met aantekeningen van onder andere een radiorede over Leo Polak uit 1947 en zijn levensschets, van toen hij 53 jaar was. Zijn proefschrift, Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Grieksche ethiek is opgenomen in de kerncollectie van de UvH. Ten slotte nog een 273 pagina’s tellend typoscript met zijn levensherinneringen getiteld ‘Van beide zo’n beetje’. Het is niet afgekomen.


Kortom: een mooi klein archiefje dat een mooi inkijkje geeft in de vele activiteiten van Libbe van der Wal. We zullen alles middels een plaatsingslijst in kaart brengen en relevant materiaal digitaliseren.


Voor de uitgebreide herinneringen van Piet Spigt aan Libbe van der Wal PDF-bestandklik hier. Piet Spigt was mede bestuurslid van het Humanistisch Verbond.


Home

Diensten

Organisatie

Externe links