Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Nieuws Nieuws Congres 'International Humanism' te Brussel

Congres 'International Humanism' te Brussel

Op vrijdag 21 september 2018 organiseert het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) te Brussel een internationaal congres. Een keur aan internationaal vermaarde sprekers zal zijn of haar licht laten schijnen op het thema: 'International Humanism'. 

Het HHC zal worden vertegenwoordigd door directeur Bert Gasenbeek. In

zijn lezing 'Dutch Humanism after 1945' zal hij de ontwikkelingen schetsen van de Nederlandse humanistische beweging van na 1945.


In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog gaat de wereld een nieuwe fase van georganiseerde vrijheid in. De vrijdenkers van de vierde generatie die bij deze fase zijn betrokken, zijn de eersten die expliciet streven naar een niet-religieus humanisme en worden daarom 'seculiere humanisten' of 'moderne humanisten' genoemd. Verschillende van de organisaties waarin deze vrijdenkers betrokken zijn (de American Ethical Union, de American Humanist Association, de British Ethical Union, de Dutch Humanist Union, de Belgian Humanist Union en de Indian Radical Humanist Movement) zullen zich internationaal organiseren en vonden in 1952 de International Humanist and Ethical Union.


Deze conferentie wil een concreet beeld geven van het historisch onderzoek dat hier wordt uitgevoerd. Verschillende interessante sprekers zullen hun onderzoek presenteren. Sommige nieuwere gebieden zullen ook worden gepresenteerd (ecohumanisme, transhumanisme en de relatie tussen theïsme en secularisme) en de toekomst van het georganiseerde humanisme zal ook worden besproken.


Voor meer informatie over het congres, de sprekers en hoe u aan te melden klik hier.

Home

Diensten

Organisatie

Externe links