Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Nieuws Nieuws Archief In memoriam: Cor de Ronde (1925-2013)

In memoriam: Cor de Ronde (1925-2013)

Cor de Ronde. Foto: Lydia van Marissen (Foto: Lydia van Marissing)

 

Op 4 april 2013 is Cor de Ronde overleden. Zijn leven lang is hij lid geweest van sportclub Feyenoord, waar hij van juni 1936 tot medio 1959 in diverse elftallen heeft gevoetbald. Hij sloeg vrijwel geen enkele Ledenvergadering over en was, zolang zijn gezondheid het toeliet, een trouw bezoeker van de Kuip.

Cor was vanaf het begin lid van zowel de Partij van de Arbeid als het Trefpunt Levensovertuiging in de PvdA. Als voorzitter van het Humanistisch Verbond van 1977 tot 1987 heb ik nauw met hem samengewerkt als vice-voorzitter van het HV en als voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het Contactcentrum Openbaar Onderwijs (CBOO). Hij was in diezelfde periode burgemeester van Brielle na daarvoor lid van provinciale staten van Zuid-Holland, wethouder in Gorinchem en burgemeester in Bergambacht en Ammerstol te zijn geweest.

 

Hij was een strijdbaar humanist en sociaal-democraat die de humanistische stroming binnen het PvdA-Trefpunt lange tijd heeft vertegenwoordigd. In 1981 was hij een van de oprichters en de eerste voorzitter van het Humanistisch Vredesberaad dat zich onder andere verzette tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Hij zette zich in voor de humanistische geestelijke verzorging in de krijgsmacht en voor de toenmalige humanistische militaire tehuizen. Ook was hij lid van de maatschappelijke adviesraad voor de krijgsmacht.

 

Dankzij hem werd ik mij in de jaren zeventig bewust van het belang van het openbaar onderwijs waar alle geledingen uit de samenleving welkom zijn en leren omgaan met elkaar in actieve verdraagzaamheid. In die tijd kwamen er in het HV stemmen op om humanistische scholen op te gaan richten. Hij verzette zich daar met succes tegen waardoor de humanistische beweging in Nederland een belangrijke steunpilaar voor het levensbeschouwelijk pluriforme openbare onderwijs was en is. Het is mede daardoor dat ik mij vanaf 1988 als voorzitter van het CBOO heb kunnen inzetten voor de belangenbehartiging van het openbaar onderwijs.

 

Nog op hoge leeftijd vond hij dat de humanistische beweging zich strijdbaarder moest inzetten voor vrede en tegen maatschappelijke achterstelling. De PvdA, het HV en het openbaar onderwijs verliezen in hem een overtuigde bondgenoot!

 

Cor de Ronde was Officier in de Orde van Oranje Nassau

 

 Rob Tielman
(oud voorzitter van het Humanistisch Verbond)
(oud voorzitter van het HHC)

Home

Diensten

Organisatie

Externe links