Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Humanisme Voor scholieren Zonder God ook geen moraal?

Zonder God ook geen moraal?

Door mensen uit de kerken wordt wel eens gezegd dat als er geen God zou zijn, mensen zich als een beest zouden gaan gedragen. Omdat ze weten dat er een God is, houden mensen zich in, want ze weten dat God hen uiteindelijk zal straffen als ze zich misdragen. Maar als je, zoals het humanisme, de mens centraal stelt en menselijk geluk het hoogste doel is, wat zou je dan nog ervan weerhouden om je onbeperkt aan genot over te geven? Of om te stelen wat je wilt hebben?

 

Humanisten werpen tegen dat wie alleen aan zichzelf denkt, van humanisme niets begrepen heeft. De kern van het humanisme is het hoog stellen van de waarde en de waardigheid van de mens, en dat betekent dat je zorgvuldig met alle mensen omgaat, niet alleen met jezelf maar juist ook met anderen.

 

Humanisten vinden het onjuist als normen en waarden voortkomen uit angst voor straf. Zij horen van binnenuit te komen, vanuit je hart en vanuit je verstand. Niet van buitenaf opgelegd ('heteronoom'), maar van binnenuit gegroeid ('autonoom'). Humanisten wijzen erop dat je je veel beter aan regels zult houden wanneer je zelf ervan overtuigd bent dat die terecht zijn, dan wanneer je het alleen maar doet omdat je anders straf krijgt. Humanisten denken daarom zelf ook vaak na over de vraag wat 'een goed mens' is: hoe moet je je gedragen om in je dagelijks leven praktisch uiting te geven aan wat voor jou je humanistische uitgangspunten zijn.

 

En dat verwijt van kerkelijke kant dat zonder geloof er geen moraal zou zijn? Dat dat onzin is, blijkt al uit het feit dat nog nooit is gebleken dat 'goddeloze' humanisten crimineler zouden zijn dan protestanten of katholieken of islamieten.

Home

Diensten

Organisatie

Externe links