Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Humanisme Voor scholieren Ik moet een werkstuk maken over humanisme

Ik moet een werkstuk maken over humanisme

Ik moet een werkstuk over het humanisme maken. Hoe pak ik dat aan?

Om te beginnen kun je onze internetpagina 'Over het humanisme' bekijken. Die is speciaal voor scholieren bedoeld en geeft basisinformatie over wat onder humanisme wordt verstaan, de geschiedenis ervan, de organisaties, en de mening van humanisten over een aantal actuele onderwerpen.


Als je zelf aan de slag gaat, is het belangrijk om vooraf voor jezelf vast te stellen wat je precies wilt: 


Wat bedoel je met 'humanisme'? Het huidige humanisme? Het humanisme uit de 15e eeuw? Het humanisme van de filosoof Socrates? Dat alles bij elkaar? Of misschien nog iets anders? Wil je een overzicht geven, of gaat het om bepaalde specifieke onderwerpen? Specifieke onderwerpen zijn bij voorbeeld de humanistisch geestelijke verzorging, of de opvattingen van het humanisme over de natuur en het milieu, of over godsdienst, of over de dood. 
Wil je de nadruk leggen op de geschiedenis van je onderwerp, of gaat het om de huidige inhoud van de ideeën? Hoe uitvoerig en hoe diepgaand moet je werkstuk worden? Een werkstuk voor de basisschool is wat anders dan een presentatie op de middelbare school of een scriptie op de universiteit.

Waar kun je terecht?

Het Humanistisch Archief verzamelt vooral materiaal over het moderne Nederlandse humanisme (sinds ongeveer 1850). Voor andere vormen van humanisme (bijvoorbeeld Erasmus) moet je dus eigenlijk ergens anders terecht, zoals in de openbare bibliotheek bij de afdeling Geschiedenis. Maar als je ons een specifieke vraag stelt zullen we je toch graag verder helpen.

Hoe ga je te werk?

Om te beginnen kun je eens rondkijken in grote encyclopedieën, zoals de Grote Winkler Prins, onder trefwoorden als 'humanisme', en voor het moderne humanisme onder 'humanisme', 'Humanistisch Verbond', 'Humanitas', en andere trefwoorden die met 'humani' beginnen. 


Een goede inleiding over zowel de opvattingen als de geschiedenis van het Nederlandse humanisme is: 
Bert Boelaars, De kostbare Mens. Inleiding tot het humanisme (Amsterdam/Antwerpen: Arbeiderspers/Humanistisch Verbond, 1997). 222 blz. 
Speciaal voor middelbare scholieren (studiehuis) heeft Ton Vink een boekje geschreven: Ton Vink, Humanisme (Budel: Damon, 2001). 
 

Twee andere boekjes die een beeld geven van de organisaties en het gedachtengoed van het hedendaagse humanisme in Nederland, zijn: 
Humanisme actief. Een beeld van de humanistische beweging (Amsterdam: Humanistisch Verbond, 1999); 
Werken met Waarden. Levenskunst en maatschappelijke betrokkenheid in de 21e eeuw (Amsterdam: Boom/Humanistisch Verbond, 2000).

 

Een uitvoeriger lijst met titels staat elders op onze website.


Voor een beeld van ideeën en praktijk van de huidige Nederlandse humanistische organisaties kun je verder terecht bij de websites van de organisaties, een overzicht staat elders op deze website.


De tijdschriften van de Nederlandse humanistische organisaties, zoals 
Humanist (Humanistisch Verbond)

Van Mens tot mens (Humanitas)

HIVOS-magazine (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking)

De Vrije Gedachte (De Vrije Gedachte).

Je vindt ze in openbare bibliotheken.

Zoek je boeken of tijdschriftartikelen over bepaalde onderwerpen uit het humanisme, dan kun je je wenden tot de Bibliotheek van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Home

Diensten

Organisatie

Externe links