Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Kernteksten humanisme

Hier treft u een lijst met een aantal zogenaamde kernteksten over het humanisme. Onder kernteksten verstaan wij teksten die van grote invloed zijn (geweest) op het humanisme als levensbeschouwelijke stroming en/of humanistische organisaties.

 

Te denken valt aan redevoeringen en lezingen, maar ook artikelen van prominente humanisten die zich bezig hielden met antwoorden op wezenlijke vragen zoals 'wat is humanisme?'. 

 

Hiernaast hebben we een aantal boeken over de geschiedenis van humanistische organisaties en het humanisme gedigitaliseerd.

 

Ten slotte teksten waarin het wezen van een werkveld wordt beschreven, zoals humanistische geestelijke verzorging bij Justitie of de krijgsmacht.

 

 

 

Home

Diensten

Organisatie

Externe links