Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Bronnen Registers op tijdschriften en boeken

Registers op tijdschriften en boeken

Tijdschriften

 

PDF-bestandDe Nieuwe Stem. Maandblad voor politiek en cultuur (1946-1967) 

Het onafhankelijke blad stond politiek links, was sociaal-humanistisch van aard, en had tot doel een platform te zijn voor cultuur en politiek. Dit tijdschrift, voorbereid tijdens de bezettingstijd van 1940-1945, was bedoeld als opvolger van het humanistisch-literaire tijdschrift De Stem. Daarbij had het veel aandacht voor proza en po√ęzie.
Hoewel het blad geen exclusieve wortels had in het humanisme, en ook niet exclusief als een humanistisch tijdschrift betiteld kan worden, werkten er veel humanisten van naam en faam aan mee. Een van de oprichters was de bekende humanist H.J. Pos.
Ook O. Noordenbos (redacteur) en mensen uit het Humanistisch Verbond als J.P. van Praag. J.C. Brandt Corstius en P. Spigt schreven artikelen voor het blad. Er was in de beginjaren een (vrij moeizame) relatie met het Humanistisch Verbond.

 

PDF-bestandRekenschap (1953-1978)

Index 25 jaar Rekenschap (1953-1978). Alfabetisch register op rubriek en auteur (Utrecht: Storm BV, 1980) Index bij 25 jaar (1953-1978) Rekenschap, driemaandelijk tijdschrift voor wetenschap en cultuur. Rekenschap is een uitgave van de Humanistische Stichting Socrates

 

PDF-bestandHet woord van de week, (1948-1973)

Loman, J. (red.). Registers op: Het woord van de week 1948-1973. (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2000). Deel 2 uit de reeks Humanistisch Erfgoed.

 

PDF-bestandMens en Wereld 1946-1962

Uitgave van het Humanistisch Verbond

 

PDF-bestandMens en Wereld 1962-1970

Uitgave van het Humanistisch Verbond

 

Boeken

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-1986 (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2003). Register bij het boek van De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-1986 van T. Flokstra en S. Wieling.

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: 20 jaar Humanistisch Verbond (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2003)

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: 10 jaar Humanistisch Verbond. (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2004) Register bij het boek Bouwstenen tot de geschiedenis van het Humanistisch Verbond van H. Bonger.

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller) Bibliografie bij 'J.P. van Praag, vader van het moderne humanisme' ( Utrecht: De Tijdstroom, 1997). Bibliografie bij het boek 'J.P. van Praag, vader van het moderne humanisme' van P. Derkx en B. Gasenbeek (red.).


Home

Diensten

Organisatie

Externe links