Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Verbond

Geschiedenis

PDF-bestand10 jaar Humanistisch Verbond (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1956). Brochure ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond met een overzicht van de resultaten sinds 1946

PDF-bestandBonger, H. 10 jaar Humanistisch Verbond. Bouwstenen tot de geschiedenis van het Humanistisch Verbond (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1956). Een kroniek van de eerste 10 jaar van het bestaan van het Humanistisch verbond.

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-1986 (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2003). Register bij het boek van De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-1986 van T. Flokstra en S. Wieling.

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: 20 jaar Humanistisch Verbond (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2003)

 

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller). Alfabetisch register op: 10 jaar Humanistisch Verbond. (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2004) Register bij het boek Bouwstenen tot de geschiedenis van het Humanistisch Verbond van H. Bonger.

 

PDF-bestandFlokstra, T. en Wieling, S.  De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-1986 (Utrecht: Humanistisch Verbond 1986) Een overzicht van 40 jaar Hunanistisch Verbond

 

PDF-bestandFransen, Jan Het Humanistisch Verbond, Ontstaan, uitbreiding en crisis (1951-1961) In: BTNG, RBHC, XXVIII (1998, 3-4, pp499-525) Artikel van Jan Fransen, wetenschappelijk medewerker VU Brussel, over het Humanistisch Verbond in Vlaanderen

 

PDF-bestandGasenbeek, B. , Brabers, J., Kuijlman W. 'Een huis voor humanisten: Het Humanistisch Verbond (1946-2006') In: Gasenbeek, B. & Derkx, P (red.). Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken. (Amsterdam: SWP 2006). Artikel over 60 jaar Humanistisch Verbond.

 

PDF-bestandHoetink, Prof. mr. H.F. 'Het humanisme in deze tijd'. In: Vrij Nederland (1946, nr 26) Toespraak tijdens de oprichtingsvergadering van het Humanistisch Verbond de dato 17 februari 1946. Hoetink was de eerste voorzitter van het Humanistisch Verbond.

 

PDF-bestandMartens, E, 'Mythe en Rede.' In: Fundament 7 (1940, nr.4 p.1-10 ).Gepubliceerd onder een schuilnaam van Van Praag. Voorafschaduwing van een gelijknamig hoofdstuk in Van Praag's boek Modern humanisme. Een renaissance? uit 1947.

 

PDF-bestandMeyer, S. 20 jaar Humanistisch Verbond (1946-1966). (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1966). Een kroniek van de laatste 10 jaar, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond.

 

PDF-bestandPraag, J. van. Een humanistisch verbond In: 60 jaar Humanistisch verbond, 1946-2006. (Amsterdam: Humanistisch Verbond, 2006). Rede die Jaap van Praag uitsprak bij de oprichting van het Humanistisch Verbond met een brief aan Jaap van Praag van Rein Zunderdorp, voorzitter 60 jaar later.

 

 

Statuten, beginselverklaringen en publieke verklaringen

PDF-bestandStatuten (Amsterdam: 2005)

 

PDF-bestandDe stem van het Humanistich Verbond 1966-1978 (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1979). Publieke verklaring van het Humanistisch Verbond en lijst met publicaties van het Humanistisch Verbond 1966-1978.

 

PDF-bestandDe stem van het Humanistisch Verbond 1946-1965 (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1966). Publieke verklaringen van het Humanistisch Verbond en lijst met publicaties van het Humanistisch Verbond in de periode van 1946 tot 1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond.

 

PDF-bestandHumanistisch Perspektief, maatschappelijke doeleinden (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1977) Werkdocument met de maatschappelijke doeleinden van het Humanistisch Verbond

 

PDF-bestandHumanistisch perspektief (Utrecht: Humanistisch Verbond, 1988) Werkdokument van het Humanistisch Verbond waarin de maatschappelijke onderwerpen worden verwoord die vanuit humanistisch oogpunt aandacht verdienen.

 

PDF-bestandLips, H. Wat doet het Humanistisch Verbond? (Utrecht: Centraal Bureau Humanistisch Verbond, 1949) (2de druk)

 

 

Werkvelden Humanistisch Verbond - Geestelijke verzorging

PDF-bestandMelsen, van (commissie) Overheid en Humanistisch Verbond (Den Haag: Centrum voor Staatkundige Vorming, 1954) Overheid en verzorging vanwege het Humanistisch Verbond, Rapport van de commissie Melsen, maart 1954.

PDF-bestandPraag, dr. J.P. van (redactie) Geestelijke verzorging op humanistische grondslag (Utrecht: Humanistisch verbond, 1953) Cursus.

 

 

Werkvelden Humanistisch Verbond - Dienst humanistische geestelijke verzorging bij de krijgsmacht

PDF-bestandBrabers, Jules Van pioniers tot professionals - De dienst humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht (1964-2004) (Utrecht: De Tijdstroom, 2006) Een uitgave van Het Humanistisch Archief

 

PDF-bestandPraag, J.. P. van, Vermeer, Evert A. en Terlingen, J. A. Humanistisch thuisfront - grondslag, organisatie en nieuwe taak, militaire tehuizen. (Amsterdam: Centraal bureau, 1949) Rapport opgesteld in opdracht van het Stichtingsbestuur en de Raad van Advies van het Humanistisch Thuisfront 

 

 

 

Werkvelden Humanistisch Verbond - Justitie

PDF-bestandVerslag van vier inleidingen gehouden door Prof. dr. J.P. van Praag voor de geestelijk raadslieden bij de inrichtingen van justitie (1971)

 

PDF-bestandBoer, E. de, e.a. (samenstellers) De gedachten zijn vrij. 25 jaar Humanistisch Geestelijk Raadswerk bij de inrichtingen van justitie. (1993)

 

 

Werkvelden Humanistisch Verbond - Uitvaartbegeleiding

PDF-bestandBrabers, J., Markx, S. en Reinders, W. Uitvaartbegeleiding op humanistische grondslag 1946-2006 (Amsterdam: Humanistisch Verbond, 2006). Publicatie ter gelegenheid van het jubileumjaar van het Humanistisch Verbond, over de  geschiedenis van uitvaartbegeleiding op humanistische grondslag.

 

 

 

Personen

PDF-bestandEdelman, P. (samensteller) Bibliografie bij 'J.P. van Praag, vader van het moderne humanisme' ( Utrecht: De Tijdstroom, 1997). Bibliografie bij het boek 'J.P. van Praag, vader van het moderne humanisme' van P. Derkx en B. Gasenbeek (red.).

 

PDF-bestandGasenbeek, B.(red.) Garmt Stuiveling, wegbereider van het Humanistisch Verbond (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2000). Deel 1 uit de reeks Humanistisch Erfgoed.

 

PDF-bestandGasenbeek, B. 'Prof. dr. J.P. van Praag. Een korte levensschets'. In: Derkx, P. (red.) J.P. van Praag. Om de geestelijk weerbaarheid van humanisten. (Utrecht: Het Humanistisch Historisch Archief, 2009).  Een bundel met centrale teksten van Jaap van Praag inzake humanisme. Deel 5 uit de reeks Humanistisch Erfgoed.

 

PDF-bestandGasenbeek, B. De vooroorlogse weg van Jaap van Praag naar het humanisme -Over zijn vredesactivisme en publicaties in het Interbellum In: Humanistiek 46 (juli 2011, pp 48-53)

 

PDF-bestandJongedijk, J.W. 'Dr. Jacob Philip van Praag' In: Jongedijk, J.W. Geestelijke leiders van ons volk, en hun kerken, stromingen en sekten ('sGravenzande: Europese bibliotheek 1962)

 

PDF-bestandPraag, J. P. van Ik geloof.... (1957) "Ja, ik geloof, dat het leven ondanks alles, de moeite, de veeleisende, dagelijkse, teleurstellende, afmattende, moeite - waard is"

 

 

 

Diversen

 

PDF-bestandBrandt Corstius, J.C. e.a. Humanitische Gedachten (Utrecht: Humanistisch Verbond 1955). 10 radiolezingen door J. C. Brandt Cortius, W. Koenders, J.P. van Praag, D.H. Prins, B.W. Schaper, C.H. Schonk

 

PDF-bestandKnoop, M. Opvoeden in humanistische geest (Utrecht: Humanistische Verbond, 1949) Brochure met tekst die oorspronkelijk als Zondagochtendtekst in bezinningsbijeenkomsten is uitgesproken

 

PDF-bestandKuijlman, W. Een mantel met sterren, religieus humanise in het Humanistisch Verbond (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2001, 2002, 2004). Deel 3 uit de reeks Humanistisch Erfgoed.

 

PDF-bestandLoman, J. (red.). Registers op: Het woord van de week 1948-1973. (Utrecht: Het Humanistisch Archief, 2000). Deel 2 uit de reeks Humanistisch Erfgoed.

 

PDF-bestandPraag, dr. J.P. van, 'Humanisme en gemeenschap.' In: Theologie en practijk, tijdschrift voor de predikant (1949, nr.9, p.127-129)

 

PDF-bestandHad Stoffel gelijk? (Humanistische Verbond, 1946) Brochure als reactie op het boek De massa-mensch en zijn toekomst (1946) van de Delftse fabrikant en Woodbrooker Ir S.H. Stoffel.

 

 

Home

Diensten

Organisatie

Externe links