Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Bronnen Interviews digitaal Singer-Dekker, Hannie (1917-2007)

Singer-Dekker, Hannie (1917-2007)

Mr. Hannie Singer-Dekker was een Nederlands politica en hoogleraar. Namens de Partij van de Arbeid maakte ze van 1963 tot 1970 deel uit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Later was ze onder meer hoogleraar strafrecht in Groningen.

Ze was tevens voorzitter van de Vrouwenbond (PvdA) en actief in het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (HV) en actief bij de NVSH.

 

Geboren 1 oktober 1917 te Den Haag. Overleden 4 april 2007 te Haren (Gr.)  Ze hield zich als kamerlid vooral bezig met justitie en sociale zaken (arbeid). Ze was pleitbezorgster van gelijke rechten voor de vrouw, van modernisering van het echtscheidingsrecht en van gelijkstelling van crematie en begraven.

In 1970 stapte ze over naar de wetenschap. Na haar promotie in 1980 tot haar emeritaat in 1984 was ze de eerste vrouwelijke hoogleraar strafrecht aan de Rijksuniversiteit Gronin­gen.

Binnen het Humanistisch Verbond, waarvan zij sinds 1948 lid was, heeft ze meerdere functies be­kleed. Dit waren o.a. redactrice van de Humanistische Documentatiedienst (1952-1958), lid van het hoofdbe­stuur van het HV (1958-1965), vanaf 1952 lid van de Commissie van advies voor de geestelijke verzorging der buitenkerkelijke gedetineerden, en vanaf 1964 lid van de Com­mis­sie ter bestudering van de humanistische visie op het vraagstuk van de strafrechtelijke behandeling en bejegening van meerderjarigen van de wetenschappelijke Stichting Socrates. Mevrouw Singer-Dekker maakte zich daarnaast sterk voor de humanistisch geestelijke verzorging bij de instellingen van Justitie. Ze schreef artikelen in tijdschriften, zoals Mens en Wereld, Rekenschap en De Humanist.

 

Interviews door Suzanne Hautvast (31 maart 1998) en Conny Snijders (11 maart 1999) met Hannie Singer-Dekker 31 maart 1998

 

Beschrijving interview PDF-bestanddeel 1

Beschrijving interview PDF-bestanddeel 2

Beschrijving interview PDF-bestanddeel 3

Beschrijving interview PDF-bestanddeel 4

 

 

Audio interview Audiodeel 1

Audio interview Audiodeel 2

Audio interview Audiodeel 3

Audio interview Audiodeel 4

 

Nederlands politica en hoogleraar. Tevens voorzitter van de Vrouwenbond (PvdA), actief in het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (HV) en actief bij de NVSH.

Home

Diensten

Organisatie

Externe links