Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Bronnen Interviews digitaal R.F. Van Heusden (Roel) 1914-2009

R.F. Van Heusden (Roel) 1914-2009

Roelof Ferdinand (Roel) van Heusden is geboren op 2 december 1914 te Den Helder.
Roel was in de jaren ’30 van de vorige eeuw actief in de Jongeren Vredes Actie (JVA), een pacifistische jongerenbeweging. Hij schreef artikelen in het JVA blad ‘Vredesstrijd.’ Roel begon met o.a. Garmt Stuiveling (ook JVA) het Kunstenaarscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid.

Van Heusden was tijdens de Tweede Wereldoorlog een inspirator van het kunstenaarsverzet tegen de Kultuurkamer. Was tijdens de oorlog de centraal beheerder (penningmeester) van ‘Kunstenaarssteun’. Richtte na de oorlog de Stichting Kunstenaarsverzet 1942 – 1945 op. De stichting is voortgekomen uit het kunstenaarsverzet dat in de Tweede Wereldoorlog actie ondernam tegen de Duitse bezetters. Zij werd op 18 januari 1946 opgericht door Jac. Bot, L.P.J. Braat, L.J.A. van Dijk, H. van Eijk, H.S. van Hall, R.F. van Heusden en J. Schregardus die allen nauw betrokken waren bij het kunstenaarsverzet.
Organiseerde in 1995, samen met zijn goede vriend dr. Righter Roegholt, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, een tentoonstelling waarin kunstenaars die als gevolg van de oorlog het leven hadden verloren, werden geëerd. Roel overleed op 22 juni 2009, 94 jaar oud.  Weduwnaar van Jantje Cornelia (Jannie) ter Brugge (Norg 04-04-1911 - ’s-Gravenhage 02-09-2002). Zij hebben elkaar leren kennen in de JVA. 

Van Heusden klom na de oorlog op in de zakenwereld en werd lid van het

Nederlands Centrum van Directeuren en van het Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Buitenland waarmee hij in 1983, samen met VNO en NCW, bij de Tweede Kamer pleitte tegen een economische boycot  van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.

In deze tijd was Van Heusden naast HV lid en Humanitas ook lid van het Algemeen Humanistisch Trefpunt (AHT) dat zich afzette tegen de linksere koers van het HV, met name inzake kernbewapening. In zowel HV en AHT was van Heusden verder niet actief.

 

In de interviews die u hier kunt beluisteren vertelt van Heusden over de JVA en het Kunstenaarscentrum en de 'Heeren 17' een discussiegroep met oud NBAS en JVA mensen.

 

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 1

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 2

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 3

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 4

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 5

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 6

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 7

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 8

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 9

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 10

 

 

Audio Interview deel Audio1

Audio Interview Audiodeel 2

Audio Interview Audiodeel 3

Audio Interview Audiodeel 4

Audio Interview Audiodeel 5

Audio Interview Audiodeel 6

Audio Interview Audiodeel 7

Audio Interview Audiodeel 8

Audio Interview Audiodeel 9

Audio Interview Audiodeel 10

 

Was in de jaren ’30 van de vorige eeuw actief in de Jongeren Vredes Actie (JVA), een pacifistische jongerenbeweging. Hij schreef artikelen in het JVA blad ‘Vredesstrijd.’ Roel begon met o.a. Garmt Stuiveling (ook JVA) het Kunstenaarscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid.

Home

Diensten

Organisatie

Externe links