Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Hos, Wim (1912 - 2006)

Willem Johannes Hos (geboren 18 juli1912, getrouwd 1940 met Ali Koopman, overleden 23 april 2006). Wim Hos is altijd actief gebleven in de geheelonthoudersbeweging. Hos is als socialist van Jongeren Geheel Onthouders Bond (JGOB) naar JVA gegaan nadat hij in 1933 als dienstweigeraar gevangen zat in Veenhuizen. 

 

Hos was actief in het verzet met de Vonk en één der vier oprichters van het Religieus Humanistisch Verbond te Amersfoort 1945. Ook betrokken bij de oprichting van Humanitas Amersfoort. Voornamelijk actief geweest in en vanuit Amersfoort, voor zowel HV als de geheelonthoudersbeweging.
 

Op 7 juni 1945, net na de Tweede Wereldoorlog, werd in Amersfoort door Piet Schut, Wim Hos, Roel Hoogeveen en Jan Capel het Religieus Humanistisch Verbond opgericht, een organisatie "van geestelijke weerbaarheid op het gebied van de vrije gedachte, van humanisme". Met religieus werd bedoeld het besef van verbondenheid met andere mensen, met de natuur en met de kosmos. Het Religieus Humanistisch Verbond in Amersfoort zorgde hierna mede voor de totstandkoming van het Humanistisch Verbond landelijk in 1946, waarna het woord Religieus verdween uit de naam en de afdeling Amersfoort ontstond.  
 

 

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 1

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 2

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 3

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 4

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 5

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 6

Beschrijving Interview PDF-bestanddeel 7

 

 

Audio Interview Audiodeel 1

Audio Interview Audiodeel 2

Audio Interview Audiodeel 3

Audio Interview Audiodeel 4

Audio Interview Audiodeel 5

Audio Interview Audiodeel 6

Audio Interview Audiodeel 7

 

Voor de Tweede Wereldoorlog actief in de geheelonthoudersbeweging, in de Jongeren Geheel Onthouders Bond (JGOB) en later actief in de Jongeren Vredes Actie (JVA)

Home

Diensten

Organisatie

Externe links