Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Humanistisch Historisch Centrum Bronnen Interviews digitaal

Interviews digitaal

Vanaf midden jaren '90 van de vorige eeuw heeft het Humanistisch Historisch Centrum bekende en minder bekende humanisten geïnterviewd over hun leven en hun rol in de humanistische beweging vanaf 1945.

 

Ook mensen uit Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte (voorheen De Dageraad) en de Jongeren Vredes Actie komen aan bod. Het zijn belangrijke voorlopers van de moderne na-oorlogse humanistische beweging.

 

We zijn sinds 2010 bezig om deze interviews te digitaliseren en te ontsluiten zodat iedereen ze kan beluisteren. Hiernaast  - en hieronder - ziet u een alfabetische lijst met namen die u kunt kiezen. Zo goed mogelijk is de persoon beschreven, zodat u een idee hebt wie het is.

U kunt daarna kiezen om de globale, steekwoordsgewijze uitwerking van interviews in pdf bekijken, zodat u een indruk krijgt waar het interview over gaat. Klik op de bijgevoegde mp3 bestanden om de interviews af te luisteren.

 

De kwaliteit van de interviews verschilt. Er zijn veel onversneden interviews, maar ook radioprogramma`s te beluisteren. Als u het geluid te zacht vindt moet u op uw eigen computer het volume van het geluid verhogen.

 

We wensen u veel plezier bij het luisteren.

 

PS: Dit is een 'work in progres' dus er komen meer interviews, van meer personen,  beschikbaar op deze site.

Hebt u meer gegevens over de mensen in deze lijst, dan horen wij dat graag. Contactgegevens staan rechts bovenin  op deze pagina, boven de zoekfunctie.

 

Heeft u nog interviews liggen die u wilt doneren, neem dan ook contact met ons op. Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Disclaimer: Het HHC heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbenden te achterhalen. Indien u meent rechthebbende te zijn, gelieve contact op te nemen met het Humanistisch Historisch Centrum hhc@uvh.nl.

 

 • Baas, Henny (1936 - 1989)

  Directeur van het Centraal Bureau van het Humanistisch Verbond (1980-1989).

   
 • Bas Dörr (1925)

  Bas Dörr heeft tijdens en al voor de Tweede Wereldoorlog met zijn Remonstrantse vader Joden geholpen om onder te duiken. Na de oorlog was Bas actief in de mislukte pogingen tot heroprichting van de Jongeren Vredes Actie (JVA). Ook was hij actief in de NVSH.

   
 • Berkhof, Fenco van den (1916-2005)

  De eerste secretaris van het Humanistisch Verbond (1945-1957). Pionier en eerste directeur (tot 1962) van de Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden (HSHB).

   
 • Bijleveld-Bonnettemaker, Miep

  Was voor de Tweede Wereldoorlog lid van de Amsterdamse afdeling van de Jongeren Vredes Actie (JVA).

   
 • Boer, Jan den (1950)

  Jan den Boer was vanaf de jaren '80 acht jaar werkzaam als humanistisch vormingswerker op het centrum voor humanistisch geestelijke verzorging voor militairen, het Coornherthuis.

   
 • Bonger, Henk, 1911 - 1999 (Dr.)

  Henk Bonger (12-05-1911 - 26-02-1999) was een pionier van de humanistische beweging.

   
 • Broeder, Arie Leendert den (1929-2010)

  Arie den Broeder (1-6-1929 - 27-2-2010) was socioloog, bestuurskundige. Hoofd Directie Bijstandszaken op het ministerie van CRM. Hoofdbestuurslid Humanistisch Verbond.

   
 • Constandse, Anton Levien (1899-1985) (Dr.)

  Geboren op 13-9-1899 , overleden op 24-3-1985. `Vrijdenker, humanist en libertijn [= anarchist], in die volgorde', volgens hemzelf.

   
 • Croiset, Odo (1915 - 2011)

  Voor de Tweede Wereldoorlog was hij hoofbestuurslid van de Jongeren Vredes Actie (JVA). Hij verzette zich geweldloos tegen het opkomend nationaal-socialisme en hielp vluchtelingen uit Duitsland.

   
 • Diepenhorst, mr. dr. I.A. (Isaac) (1916-2004)

  Hoogleraar, senator en minister van Onderwijs en Wetenschappen en Tweede Kamerlid uit een bekende antirevolutionaire familie.

   
 • Eleveld, Rie

  Radio interview van 03-09-1978 met Jan Rutgers, Rie Eleveld en Jaap van Praag over(religieus) humanisme en verbondenheid.

   
 • Emmelkamp, Wiemer (1916 -2014)

  Kwam in 1935 bij Jongeren Vredes Actie (JVA). Richtte het HV pand in Groningen op. In WO II diep in het geweldloze verzet met De Vonk .

   
 • Engelen, Wim (1930 - 2003)

  Werd van katholiek, humanist. Stapte in 1970 uit het priesterambt.

   
 • Ernsting, Marius (1947)

  Directeur landelijk bureau vereniging Humanitas van 1996 t/m 2006.

   
 • Gasenbeek, Bert (1953)

  Bert Gasenbeek (1953) is directeur van het Humanistisch Historisch Centrum. Eveneens directeur van het J.P. van Praag Instituut

   
 • Harmsen, Ger (1922 - 2005)

  Nederlands filosoof en historicus. Hij was een kenner van het marxisme en de geschiedenis van de arbeidersbeweging.

   
 • Heij, Wim (1941)

  Humanistisch geestelijk verzorger en vormingswerker bij de krijgsmacht en Hoofdkrijgsmachtraadsman van de Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Heeft in 1964 de humanistische geestelijke verzorging zijn intrede zien doen in de kazernes.

   
 • Hos, Wim (1912 - 2006)

  Voor de Tweede Wereldoorlog actief in de geheelonthoudersbeweging, in de Jongeren Geheel Onthouders Bond (JGOB) en later actief in de Jongeren Vredes Actie (JVA)

   
 • Hulle, Cees van der (1919 - 2001)

  Humanistisch raadsman van het eerste uur. Werd in 1955 gevraagd om als vrijwilliger geestelijk raadsman te worden.

   
 • Jansen, Johan (1910 - 2002)

  Jansen was in 1946 mede oprichter van de afdeling Eindhoven van het HV en Humanitas. Hoofdbestuur HV 1953-1956.

   
 • Jong, Wim de

  Vrije Gedachte lezing in 1978 door Wim de Jong (Misschien: Wim J. Jong (1905-1987); ) over Marx en Wilhelm Reich.     Audio Audio   Beschrijving

   
 • Kuin, Piet (1908-2002) Dr.

  Sociaaldemocratische econoom, die na de bevrijding als secretaris-generaal een belangrijke adviseur van minister Hein Vos van Economische Zaken was. Zat in 1933 in de redactie van Vredesstrijd, het blad van de JVA,

   
 • Kuiper, Ans en Gerrit (1936)

  Gerrit en Ans Kuiper waren lid van de Humanistische Jongeren Groep (HJG) en zijn lid van het HV

   
 • Max, B.J. (Bep) (1908-2001)

  Bernardus Johannes (Bep) Max (Amsterdam 16 maart 1908 – Deventer 20 oktober 2001) was vanaf 1933 tot pensioen werkzaam bij Warmtetechnisch Adviesbureau J.A. Verhoeven. Voor de oorlog actief in de vredesbeweging, erna in het Hoofdbestuur HV.

   
 • Praag, Jaap van (1911-1981)

  Jacob Philip (Jaap) van Praag (Amsterdam, 11 mei 1911 — Utrecht, 12 april 1981) was een Nederlands politicus (PvdA) en vooral bekend als de oprichter van het Humanistisch Verbond, waarvan hij van 1946 tot 1969 ook voorzitter was.

   
 • Premsela, Benno (1920-1997)

  Nederlands vormgever en binnenhuisarchitect, centrale figuur in de naoorlogse Nederlandse kunstwereld en voorvechter van homo-emancipatie.

   
 • R.F. Van Heusden (Roel) 1914-2009

  Was in de jaren ’30 van de vorige eeuw actief in de Jongeren Vredes Actie (JVA), een pacifistische jongerenbeweging. Hij schreef artikelen in het JVA blad ‘Vredesstrijd.’ Roel begon met o.a. Garmt Stuiveling (ook JVA) het Kunstenaarscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid.

   
 • Riet, Hennie te (1916 - 2005)

  Zat in de JVA en in Twente met De Vonk in het verzet in de oorlog. Zijn vrouw Engelien kwam bij het Kunstenaarscentrum en haalde daarvoor geld op. Langdurig gedeputeerde in Overijssel (PvdA).

   
 • Ronde, Cor de (1925-2013)

  Was lid van het hoofdbestuur van het HV in de periodes 1967-1973 en 1979-1991, o.a. als penningmeester en vicevoorzitter. Hij was verantwoordelijk voor de humanistisch militaire tehuizen en later actief in het Humanistisch Vredes Beraad.

   
 • Rutgers, Jan

  Radio interview van 03-09-1978 met Jan Rutgers, Rie Eleveld en Jaap van Praag over (religieus) humanisme en verbondenheid.

   
 • Singer-Dekker, Hannie (1917-2007)

  Nederlands politica en hoogleraar. Tevens voorzitter van de Vrouwenbond (PvdA), actief in het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (HV) en actief bij de NVSH.

   
 • Sinke, Joos Frans (1933)

  Was Humanistisch Geestelijk Verzorger in de krijgsmacht, later hoofdraadsman van de Dienst. Schreef over het probleem van kernwapens in de krijgsmacht. Later actief in Humanistisch Vredes Beraad.

   
 • Spigt, Petrus (Piet) (1919-1990)

  Autodidact zonder hogere opleiding. Vrijdenker en na de oorlog ook humanist. Was zeer actief in de humanistische beweging met functies in diverse commissies en besturen.

   
 • Verduijn, Chiel (1932 - 1997)

  Hield bezinnende en voorlichtende inleidingen over humanisme, HV en vormingsonderwijs. Daarnaast was hij lid van de HV Homo werkgroep (ca. 1979-1984) en bestuurslid Humanistisch Vredesberaad (1987-1997).

   
 • Verschuren, Nel

  Nel Verschuren vertelt in dit radio interview over humanistische uitvaartbegeleiding  

   
 • Vries, Tjidsger de (1912 - 2011)

  Tjidsger de Vries (1912 - 2011) zat van zijn 24ste tot 29 ste bij de JVA, afdeling Gorredijk, toen hij stratenmaker was en JGOB lid. Werd leider van de JVA Friesland en gaf lezingen over Pacifistische VolksVerdediging.

   
 • Vrind - Van Praag, Esther (1916 - 2009)

  Esther Vrind-Van Praag was lid van de Jongeren Vredes Actie (JVA) en de zus van HV oprichter Jaap van Praag. Haar man, Hein Vrind (ook JVA), werd door de nazi`s gefusilleerd 16 oktober 1942.

   
 • Wichers, A.J. (1921 - 2009)

  Voorzitter HV in Wageningen van 1956 tot 1965. Van 1965 tot 1968 en van 1970 tot 1981 lid van het hoofdbestuur van het HV. Bijzonder hoogleraar Sociale en culturele aspecten van het humanisme in Utrecht vanaf 1 januari 1980 tot 1 januari 1985.

   
 • Willik, Ico van der (1927)

  Bestuurslid HV afdeling Eindhoven (1955-ca. 1967) en hoofdbestuur HV (1967-1975). Vormde in 1973 de HV ‘Kommissie Centrale Personenregistratie’ .

   
 • Winter - De Boer , Zus ( 1915)

  Was voor de oorlog actief lid van de NBAS (geheelonthouders jeugdvereniging) en de JVA in Amsterdam. Ze heeft vele mensen van het latere HV persoonlijk gekend.

   

Home

Diensten

Organisatie

Externe links