Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Rob Tielman (1946)

Periode ca. (1964) 1975-1999
Omvang 4,68 strekkende meters
Locatie archief Het Utrechts Archief
Toegang Toegang 046. Nog niet door Het Utrechts Archief vrijgegeven. Er is een inventarislijst in PDF beschikbaar (zie hieronder).
Raadpleging Inventaris is bij Het Utrechts Archief nog niet online beschikbaar.
Voor informatie over raadpleging kunt u zich wenden tot Het Utrechts Archief of het HHC (Jules Brabers, 030-23 90 164). Voor 'spoedgevallen' kan eventueel iets worden geregeld.

 

Inleiding

Geboren op 19 augustus 1946 te Hilversum. Rob Tielman studeerde sociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1964-1967) en en de Rijksuniversiteit Utrecht (1967-1971). In Utrecht werkte hij als assistent van prof. Thoenes, en sinds 1971 als wetenschappelijk (hoofd-)medewerker bij het Sociologisch Instituut. Tielman was in het bijzonder belast met de coördinatie van Homostudies. Hij promoveerde in 1982 op Homoseksualiteit in Nederland. Een studie van een emancipatieproces. Datzelfde jaar werd hij voorzitter van de Interfacultaire Werkgroep Homostudies aan de RU Utrecht. In 1987 werd hij aangesteld als Socrates‑hoogleraar in de sociale en culturele aspecten van het humanisme aan de Rijksuniversiteit Utrecht, een functie die hij tot 1995 bekleedde.

 

Vanaf 1971 tot 1975 was hij algemeen secretaris van het NVIH/COC, en in de jaren ’80 voorzitter van St. Homologie (ter bevordering van cultureel en wetenschappelijk werk m.b.t. homoseksualiteit). Verder was hij bestuurslid van het Nationaal Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid (1975‑1997) en voorzitter van het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) (1989- ).

 

Tielman sloot zich in 1971 aan bij het Humanistisch Verbond, en vervulde sindsdien vele functies binnen de humanistische beweging. Hij was lid van het hoofdbestuur van 1973 tot 1987, waarvan de jaren 1977-1987 als voorzitter. Hij maakte in de periode 1986-1998 deel uit van het driemanschap dat aan het leiding gaf aan de International Humanist and Ethical Union (IHEU). Hij was actief als redactielid en hoofdredacteur van het humanistisch wetenschappelijk tijdschrift Rekenschap. Daarnaast was hij actief in Adviesgroep Bezinning van het HV. Ten slotte was hij voorzitter Humanistisch Archief van 1996 tot 2011, het huidige Humanistisch Historisch Centrum.

 

Inhoud

Door hem geschreven of ontvangen stukken (meer informatie volgt, zie hieronder).

 

Inventaris/plaatsingslijst

Er is bij Het Utrechts Archief nog geen inventaris en/of plaatsingslijst online beschikbaar. Het voor het Humanistisch Verbond relevante deel van het persoonsarchief van Rob Tielman maakt deel uit van het archief van het Humanistisch Verbond (1977-2000). De inventaris in PDF is te raadplegen.
PDF-bestandInventarislijst op het persoonsarchief van Rob Tielman (HUA).

 

Bijzonderheden

Dit archief is ondergebracht bij Het Utrechts Archief maar nog niet officieel vrijgegeven. De inventarislijst is nog niet via de HUA website raadpleegbaar. Het persoonsarchief van Rob Tielman is zeer uitgebreid en gedetailleerd. Een groot aantal stukken is na bewerking toegevoegd aan de archieven van de organisaties waarvoor Tielman actief was. Neem voor meer informatie contact op met het HHC of Het Utrechts Archief.

 

Zie ook:

Humanistisch  Verbond - Landelijk Bureau

International Humanist and Ethical Union (IHEU)

Thoenes, P. (1921-1995)

 


Zie voor meer informatie over Tielman: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (red.) Rob Tielman: een begeesterd humanist; teksten van en over Rob Tielman. Utrecht, Humanistisch Historisch Centrum, 2010. (Humanistisch Erfgoed 12)

  

Tips & correcties

Mist u een archief, heeft u tips of wilt u een correctie doorgeven? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Home

Diensten

Organisatie

Externe links