Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Informatie - documentatie - onderzoek - archief

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 64, hhc@uvh.nl
IBAN NL 25 INGB 0007 6954 53 

Stichting Humanistisch Thuisfront

Stichting Militaire Tehuizen van het Thuisfront

 

Periode 1948-1991
Omvang 4,24 meter
Locatie archief Het Utrechts Archief
Toegang 1730 Stichting Humanistisch Thuisfront
Raadpleging vrij

 

Inleiding

De stichting Thuisfront Humanitas werd in 1948 door de Partij van de Arbeid en Humanitas opgericht. Vanaf 1952 werd het Humanistisch Verbond als medeoprichter erkend, en veranderde men de naam in Humanistisch Thuisfront.

Oorspronkelijk was het Thuisfront opgericht om praktische en geestelijke hulp te verlenen aan buitenkerkelijke dienstplichtigen die eind jaren '40 in IndonesiĆ« waren gelegerd. Na terugkomst van de overzeese militairen nam het Thuisfront de geestelijke verzorging van alle buitenkerkelijke militairen voor haar rekening. In de militaire tehuizen van het Thuisfront bood men creatieve en culturele vormingsactiviteiten aan. 

Het Thuisfront trok zich vanaf 1962 terug uit de geestelijke verzorging van militairen, en legde zich vanaf dat moment hoofdzakelijk toe op de exploitatie van de Humanistisch Militaire Tehuizen. Sinds 1964 is het HV volledig verantwoordelijk voor de humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht.
 
In 2002 zijn de Stichting Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront en de Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen gefuseerd tot de Stichting Algemene Militaire Tehuizen (SAMT).

 

Inhoud

Vergaderstukken, correspondentie, stukken betreffende de oprichting en statuten, jaarverslagen, stukken betreffende organisatie, publiciteit, activiteiten, contacten met verwante organisaties e.d.

 

Inventaris

 1730 Stichting Humanistisch Thuisfront

 

Bijzonderheden

Zie ook:

Coornherthuis, Stichting

Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, dienst (HGV krijgsmacht)

 

Ronde, C.J. de (1925)

 

Relevante links

De website van de Stichting Humanistisch Thuisfront.

 

 

 

 

 

Tips & correcties

Mist u een archief, heeft u tips of wilt u een correctie doorgeven? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Home

Diensten

Organisatie

Externe links