Hommes, Enno Willem (1934)

Enno Willem Hommes (geboren 10-12-1934) was Landelijk Voorzitter van de HJG en lid van het hoofdbestuur van het  Humanistisch Verbond (tot 1975) en was betrokken bij de oprichting van het Humanistisch Opleidingsinstituut (de voorloper van de Universiteit voor Humanistiek).

 

In het  interview vertelt Hommes over de Humanistische Jongeren Gemeenschap HJG, de Studentenvereniging op Humanistische Grondslag SVHGS Socrates, het Humanistisch Verbond alsmede over het Humanistisch Opleidingsinstituut.

 

Hommes studeerde politieke en sociale wetenschappen (sociologie en antropologie) aan de Universiteit van Amsterdam (afgestudeerd in 1963). Hij gepromoveerde op het proefschrift De evaluatie van de plattelandsplanning in India (1970).

 

Hommes was van 1972 tot 1974 directeur van Nuffic (Instituut voor Maatschappij wetenschappelijk Onderzoek in Ontwikkelingslanden). Voor deze organisatie deed hij onderzoek in deze landen.

Hommes was daarna hoogleraar Koperatieve Sociologie aan de Rijks Universiteit Utrecht (1974-1978).

 

Verder was Hommes lector Ontwikkelingstechnologie aan de Technische Universiteit Twente, lid van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (ca. 1983), bestuurslid van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (ca. 1983) alsmede voorzitter van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Hij publiceerde onder andere over ontwikkelingssamenwerking, landbouwbeleid en techniek in ontwikkelingslanden.


Interview Enno Hommes  deel 1

Onderwerpen:

Zijn afkomst en jeugd;

Zijn academische en bestuurlijke loopbaan;

*   De HJG (humanistische  Jongeren Gemeenschap);

De SVHGS Socrates (Studentenvereniging op Humanistische Grondslag);

Het Humanistisch Verbond,

De NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie);

Dienstweigeren;

Het Humanistisch Opleidingsinstituut (nu: Universiteit voor Humanistiek);

ontwikkelingssamenwerking;

PDF-bestandBeschrijving interview           

AudioAudiobestand Interview          

 

Interview Enno Hommes  deel 2

Onderwerpen:

Academische en bestuurlijke loopbaan,

HJG (Humanistische  Jongeren Gemeenschap),

SVHG Socrates (Studentenvereniging op Humanistische Grondslag),

Humanistisch Verbond,

de revolte van 1968,

Jaap van Praag;

PDF-bestandBeschrijving interview             

AudioAudiobestand Interview  

Enno Willem Hommes (geboren 10-12-1934) was Landelijk Voorzitter van de HJG en lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond (tot 1975) en was betrokken bij de oprichting van het Humanistisch Opleidingsinstituut (de voorloper van de Universiteit voor Humanistiek).