Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Contact Zoek medewerker

Els van Wijngaarden

Functie

universitair docent

Els van Wijngaarden
Organisatie

Leerstoel Zorgethiek

Biografie

Els van Wijngaarden was promovendus aan de UvH bij de leerstoel Zorgethiek en eerder tevens docent Ethiek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Eind  2016 promoveerde ze op het Ready to give up on life. A study into the lived experience of older people who consider their lives to be completed and no longer worth living.
Ze studeerde Cum Laude af aan de Vrije Universiteit in de master Religiestudies, met als MA specialisatie Geestelijke Begeleiding in Organisaties. Haar interesse gaat uit naar: ethiek, religie en spiritualiteit, filosofie, zorg, geestelijke zorg, levenseinde.

Onderzoek

Ze verricht promotieonderzoek naar de thematiek van het 'voltooid leven' bij ouderen, een onderzoek dat mede gefinancierd is door de Nederlandse Onderzoeksorganisatie NWO. Zo nam zij diepte-interviews af bij 25 ouderen, die hun leven als 'voltooid' beschouwden en de wens hebben om hun levenseinde zelf te bepalen. Niet eerder zijn in Nederland de beweegredenen van ouderen die hun leven te willen beëindigen vanwege niet-medische redenen, zo intensief onderzocht. Haar onderzoek geniet dan ook veel belangstelling.

Op haar eigen site vindt u een overzicht van haar onderzoek in de media.

Selectie publicaties

Een selectie van haar publicaties vindt u op:
voltooidlevenonderzoek.nl/publications/