Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Saskia van Goelst Meijer

Saskia van Goelst Meijer
Functie

Universitair Docent Geestelijke Begeleiding
Assistant Professor Spiritual Counseling

Onderzoeks Focus: Bestaansvragen in een Mondiale Samenleving
Research Focus: Existential Questions in a Global Society

Telefoon

+31(0)302390143

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

Saskia van Goelst Meijer studeerde in 2006 af aan de Universiteit voor Humanistiek op onderzoek naar Bruto Nationaal Geluk: over zingeving en ontwikkelingssamenwerking. Binnenkort promoveert zij op haar onderzoek naar geweldloosheid in relatie tot humanisering. Belangrijk daarbij is dat zij geweldloosheid opvat als meer dan een negatie. Het gaat niet alleen om de afwezigheid van geweld, maar om wat er voor in de plaats komt (integratieve kracht) en hoe je dat kunt aanwenden in een humaniseringsproces. Zij is aan de UvH verbonden als UD geestelijke begeleiding en richt zich daarbij specifiek op het thema 'bestaansvragen in een mondiale samenleving'.

Saskia van Goelst Meijer gained her Ma from the University for Humanistics in 2006, graduating on research on Gross National Happiness: linking existential meaning and development. Her PhD research focussed on nonviolence and humanization. An important aspect of her research is that she views nonviolence as more than a negation. Nonviolence is not just about the absence of violence, but about that which takes it's place (integrative power) and how we can use that in processes of humanization. She is now affiliated with the UvH as Assistant Professor in Spiritual Counseling. The theme of her research is Existential Questions in a Global Society.

Onderwijs

Bachelor
Z3 - B1 Humanistic Practices
Scriptiebegeleiding

Master
Humanistic Practices in a Globalising World
Scriptiebegeleiding
Stagebegeleiding

Premaster
Scriptiebegeleiding