Deze website maakt gebruik van cookies

drs. Elise van Alphen

Functie

Promovenda

Telefoon

0302390163

Titulatuur

drs.

Organisatie

Leerstoel Humanisme en filosofie

Biografie

Elise van Alphen heeft humanistiek en filosofie gestudeerd. Ze legt momenteel de laatste hand aan haar promotieonderzoek naar de verhouding tussen politiek en persoonlijk in de sixties via de homoseksuele en humanistische beweging in naoorlogs Nederland. Hiernaast is ze werkzaam als redacteur bij Waardenwerk en heeft ze een eigen onderzoeks,advies en redactiebedrijf: www.elisevanalphen.nl

Elise van Alphen is currently doing a social-historical research on the political culture of the homosexual and humanist movement in post-war Netherlands. She is editor of Waardenwerk, Journal for Humanistics
and has her own research, consultant and editor company: www.elisevanalphen.nl.

Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten:
Alles was politiek. Over de verhouding politiek en
persoonlijk in de homoseksuele en humanistische
beweging in Nederland, 1945-1980. (dissertatie,
promotoren Prof. Dr. P. Derkx, Prof. Dr. K.
Hofmeester, Dr. U. Jansz; inleverdatum zomer 2015)

Selectie publicaties

2015 Ethiek is politiek. Een alternatieve geschiedenis van het vroege C.O.C. (1945-1955). Tijdschrift voor Genderstudies, 19(2), pp. onbekend. (in press)

2015 Erasing bisexuality. Bisexuals and opposite-sex married homosexuals in the Dutch homosexual movement 1945-1970. Journal of Homosexuality
(accepted)

2014 (Samenstelling & redactie), Tussen de
golven door. Veertig jaar tijdschrift LOVER,
(samen met J. Kistemaker) Amsterdam:
stichting LOVER

2012 Humanism. A very short introduction
boekbespreking
(nexusinstituut.nl/leestafel/51Humanism)
2012 Homosexualitat in der Niederlande. (www.unimuenster.
de/NiederlandeNet/nlwissen/
soziales/vertiefung/homosexualitaet)

2010 samen met H. van 't Klooster, ´Exploring New Sites of Social Transformation. Conversations with the founder members of the Patna Collective in India´, Pluralism Working Paper, (2010) nr. 7.

2009 Digitaal engagement. Het creëren van intieme ruimtes in de elektronische globalisering. Tijdschrift voor Humanistiek, jrg. 10 (April 2009), 37, pp.19-30
 
Samen met  W. Kuijlman (2008) Zingeving achter de tralies. Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie. Utrecht, Breda: Het Humanistisch Archief, de Papieren Tijger
 

Bekijk alle wetenschappelijke publicaties
Bekijk alle vak- en populariserende publicaties

Expertise

ATLAS.ti, historisch onderzoek, LHBT-emancipatie, feminisme, politiek activisme, levensbeschouwing en sociale bewegingen

Onderwijs

Het verzorgen van onderwijs op master-, bachelor- en premasterniveau: seksueel burgerschap, queer studies, historisch onderzoek, secularisatietheorieën, humanisme, kwalitatieve onderzoeksmethoden, ATLAS.ti en
scriptiebegeleiding

Lidmaatschappen en functies

Actueel:

  • Redactielid Waardenwerk
Voormalig:
  • Eindredacteur feministische tijdschrift LOVER