SKGV accreditatie

Geestelijk verzorgers die staan geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers, krijgen per gevolgde module 8 punten toegekend. 


Hieronder wordt uiteengezet voor welke categorieën deze punten gelden:


Module 1 "Fundamenten voor de Celebrant": 

  • 4  punten in Spiritualiteit en Bevoegdheid
  • 4 punten in Vakbekwaamheid

Module 2 "Rituelen bij het vieren van relaties":

  • 3 punten in Spiritualiteit  en Bevoegdheid
  • 5 punten Vakbekwaamheid

Module 3 "Rituelen bij afscheid":

  • 3 punten Spiritualiteit en Bevoegdheid
  • 5 punten Vakbekwaamheid

Module 4 "Community skills en ondernemerschap":

  • 2 punten Spiritualiteit en Bevoegdheid
  • 2 punten Innovatie 
  • 4 punten Vakbekwaamheid

 

Bovenstaande kunt u ook terugvinden op de site van de SKGV.