Deze website maakt gebruik van cookies

Update Coronavirus

De Universiteit voor Humanistiek houdt de landelijke en internationale ontwikkelingen van het Coronavirus goed in de gaten. De universiteit volgt daarbij het advies en de aanwijzingen van gezondheidsexperts (RIVM, GGD) en overheidsinstanties (betrokken ministeries, Gemeente Utrecht). 

UvH gebouw beperkt toegankelijk

In aansluiting op de landelijke richtlijnen werken onze medewerkers thuis. Het gebouw van de Universiteit voor Humanistiek is in ieder geval voor publiek gesloten. U kunt onze medewerkers bereiken door hen te mailen of te bellen. Hun contactgegevens vindt u hier. Als u het genoemde telefoonnummer van de medewerker belt, kunt u een bericht inspreken. De medewerker ontvangt dit bericht vervolgens in de mail. Ook kunt u een mail sturen naar het algemene adres info@uvh.nl


De colleges worden tot en met periode 2 voor een groot deel niet op locatie gegeven. Ook zijn grootschalige evenementen in ieder geval nog steeds voorlopig afgelast. Als u zich heeft aangemeld, houden we u op de hoogte. Houd ook de webpagina van het evenement (zie agenda) zelf goed in de gaten. 


Op de  website van het RIVM staat de laatste stand van zaken rondom de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus.

Noodnummer: 030-2390135

Ben je student of medewerker en heb je een dringende vraag naar aanleiding van het Coronavirus die niet kan wachten? Bel dan ons noodnummer: 030-2390135. Spreek daar duidelijk je naam in, het mobiele nummer waarop je bereikbaar bent, en beschrijf kort wat je vraag is. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.  

 • Extra aanscherpingen Corona maatregelen: mondkapjes verplicht

  14 oktober 2020

  Medewerkers blijven thuis werken. Het verlengen van de thuiswerk maatregel geeft ons ruimte om onze studenten iets meer kleinschalig onderwijs op locatie aan te bieden. Dragen van mondkapjes wordt verplicht. Lees meer

   
 • Covid maatregelen aangescherpt: thuiswerken is weer de norm

  29 september 2020

  De overheidsmaatregelen in verband met Covid-19 zijn aangescherpt per ingang van 29 september. Belangrijke maatregelen: thuiswerken wordt voor onze medewerkers opnieuw de norm, en reisbewegingen dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Het ingeplande onderwijs op locatie gaat wel door. Lees meer

   
 • Openstelling gebouw onderwijsperiode 1 en 2

  24 augustus 2020

  Voor periode 1 zijn de mogelijkheden voor toegang tot het gebouw iets verruimd voor onze medewerkers. In periode 1 en 2 volgen studenten onderwijs grotendeels thuis, al zijn er uitzonderingen gemaakt voor een aantal vakken. Het onderwijs is zo geroosterd dat er per dag maximaal 30 studenten en docenten in het gebouw zijn voor onderwijsactiviteiten. Lees meer

   
 • Onderwijs in periode 1 van het nieuwe collegejaar

  25 mei 2020

  Het onderwijs aan de UvH wordt in ieder geval ook in periode 1 van het nieuwe collegejaar op afstand aangeboden, net als bij de andere universiteiten. We maken indien mogelijk een uitzondering voor eerstejaars bachelor en masterstudenten, en voor een aantal practica. Als het kan, willen we eerstejaars de mogelijkheid bieden om elkaar - in kleine groepen en binnen een afgemeten tijdslot - in de eerste weken van het studiejaar een keer, of enkele keren, op locatie te ontmoeten. Lees meer

   
 • Studievertraging? Onder voorwaarden kun je toch aan vervolgopleiding beginnen

  15 mei 2020

  Het kan zijn dat je vanwege de Coronacrisis studievertraging oploopt bij het afronden van je bachelor of propedeuse. Om het toch mogelijk te maken om aan een vervolgopleiding te beginnen heeft de UvH, conform landelijke richtlijnen, de toelatingseisen voor de opleidingen versoepeld. Lees meer

   
 • Update Corona-maatregelen (23 april)

  23 april 2020

  Op dinsdag 21 april heeft het kabinet laten weten dat er enkele maatregelen versoepeld kunnen worden nu de statistieken positief zijn. Deze versoepelingen hebben vooralsnog echter geen gevolgen voor het hoger onderwijs. Lees meer

   
 • Al het onderwijs wordt voor de rest van dit collegejaar op afstand aangeboden

  24 maart 2020

  Ook in periode 4 wordt geen fysiek onderwijs meer gegeven op de UvH. Deze keuze past bij de aangescherpte maatregelen die op 23 maart zijn afgekondigd en die gelden tot 1 juni 2020. Evenementen worden uitgesteld, onze promoties en voorlichtingsactiviteiten worden op een andere manier georganiseerd. Lees meer

   
 • Advies voor alle studenten en medewerkers

  15 maart 2020

  Alle fysieke colleges, bijeenkomsten en tentamenzittingen tot en met 6 april zijn afgelast. Waar mogelijk zullen online onderwijsactiviteiten en alternatieve afrondingsvormen voor hertentamens worden aangeboden. Van iedereen wordt met klem gevraagd zo veel als mogelijk thuis te werken of te studeren en sociale contacten te beperken tot het strikt noodzakelijke. Lees meer

   
 • Evenementen

  11 maart 2020

  Onze evenementen gelasten we af, op advies van de overheid. Houd de webpagina's van het evenement hiervoor goed in de gaten: deze staan op de agenda. Lees meer

   
 • Studie of verblijf in het buitenland

  5 maart 2020

  In principe worden tot nader order geen dienstreizen naar het buitenland toegestaan; dit geldt voor alle medewerkers. Ook studenten wordt sterk afgeraden om op reis te gaan. Ben je student in het buitenland, houd contact met de studieadviseur. We doen ons best om je te helpen om geen studievertraging op te lopen als je moet terugkeren. Lees meer

   
 • Heb je klachten? Lees dit goed!

  3 maart 2020

  Lees even goed door wanneer je in actie moet komen. Lees meer

   
 • Extra hygiënemaatregelen

  3 maart 2020

  De UvH heeft een aantal extra maatregelen getroffen op het gebied van hygiëne. Ook volgen we de RIVM richtlijn dat we tijdelijk geen handen schudden. Lees meer