Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Openstelling gebouw onderwijsperiode 1 en 2

24 augustus 2020

De Universiteit voor Humanistiek volgt steeds de maatregelen met betrekking tot de aanpak van  het Coronavirus van de overheid en doet dat in nauwe afstemming met de andere Hoger Onderwijsinstellingen en met de gemeente Utrecht en de veiligheidsregio. De maatregelen van toepassing op het Hoger Onderwijs zijn ongewijzigd:

  •        Werk zo veel mogelijk thuis
  •        Beperkte onderwijsactiviteiten op locatie zijn mogelijk in afstemming met de gemeente en de veiligheidsregio.

Op locatie moet voor collegeruimtes en werkkamers gerekend worden met 10m2 per persoon, zodat anderhalve meter afstand én veilige loopruimte gewaarborgd zijn.

Medewerkers

Vanwege de bovengenoemde maatregelen kunnen medewerkers niet verplicht worden om naar het werk te komen, tenzij ze hun werkzaamheden (of vervangende werkzaamheden) echt niet thuis kunnen doen. Wel willen we ze de mogelijkheid bieden om, desgewenst, naar de UvH te komen en daar een deel van hun werk op locatie te doen. Voor onderwijsperiode 1 zien we mogelijkheden om de toegang tot ons gebouw enigszins te verruimen: in deze periode kunnen we maximaal 60 mensen per dag toelaten in plaats van de 25 in de voorgaande periode. Deze 60 is het totaal van alle mensen op een dag aanwezig in het gebouw, ongeacht de duur of het tijdstip van hun aanwezigheid, en is inclusief studenten, medewerkers en gasten.

Studenten

In periode 1 en 2 wordt het onderwijs aan de UvH op afstand aangeboden. Uitzondering wordt gemaakt voor:


  • Introductiebijeenkomsten voor de eerstejaars (bachelors, masters en graduate school) die in de introductieweek voorafgaand aan periode 1 in kleine groepen op locatie komen
  • (Onderdelen uit) de AAV practica die slecht op afstand te organiseren zijn, in kleine groepen.

Het onderwijs is zo geroosterd dat er per dag maximaal 30 studenten en docenten in het gebouw zijn voor onderwijsactiviteiten. Andere onderwijsactiviteiten met studenten op locatie zijn niet mogelijk, studieplekken zijn niet toegankelijk voor studenten.

Evenementen en symposia

De UvH blijft gesloten voor evenementen op locatie.

Ruimteverhuur

De ruimteverhuur aan externen blijft gesloten. Reserveringen voor onderwijsperiode 2 zijn nog niet mogelijk.

Voorbehoud

Dit alles onder voorbehoud van bijstellingen van de maatregelen door de overheid.


Studenten en medewerkers vinden nadere instructies en voorschriften over het werken en volgen van onderwijs op locatie en online op het intranet.

Voor periode 1 zijn de mogelijkheden voor toegang tot het gebouw iets verruimd voor onze medewerkers. In periode 1 en 2 volgen studenten onderwijs grotendeels thuis, al zijn er uitzonderingen gemaakt voor een aantal vakken. Het onderwijs is zo geroosterd dat er per dag maximaal 30 studenten en docenten in het gebouw zijn voor onderwijsactiviteiten.