Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderwijs ook in tweede semester vrijwel geheel online

1 december 2020


De coronacijfers gaan heel langzaam de goede kant op, maar grote wijzingen in het beleid voor de universiteiten zijn op korte termijn niet te verwachten. Gezien de grote behoefte aan duidelijkheid, hebben we de knoop doorgehakt: ook in het tweede semester blijft het onderwijs grotendeels online, al blijven we ons inspannen om daarvan zoveel mogelijk  in het UvH-gebouw mogelijk te maken.

Zolang de situatie het toelaat gebruiken we de beperkte ruimte in het gebouw om kleinschalige onderwijsactiviteiten fysiek plaats te laten vinden. Hierbij krijgen vaardighedenvakken voorrang, maar kijken we in periode 3 en 4 ook naar de groepen studenten die dit studiejaar nog niet op de UvH zijn geweest. We bekijken begin maart of voor periode 4 meer onderwijs in het gebouw  mogelijk is en houden voortdurend de vinger aan de pols.

Ook in het tweede semester blijft het onderwijs grotendeels online, al blijven we ons inspannen om daarvan zoveel mogelijk in het UvH-gebouw mogelijk te maken.