Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderwijs in periode 1 van het nieuwe collegejaar

26 mei 2020


Het onderwijs aan de UvH wordt in ieder geval ook in periode 1 van het nieuwe collegejaar op afstand aangeboden, net als bij de andere universiteiten. Dit geldt ook voor andere bijeenkomsten op locatie, zoals lezingen, symposia, en de celebrantenopleiding. 


We maken als het mogelijk is, twee uitzonderingen:


  • Voor de eerstejaars bachelors en de eerstejaars masters willen we de mogelijkheid bieden om elkaar - in kleine groepen en binnen een afgemeten tijdslot - in de eerste weken van het studiejaar een keer, of enkele keren, op locatie te ontmoeten. 
  • Voor (onderdelen uit) de practica die slecht op afstand te organiseren zijn, in kleine groepjes en in beperkte tijdslots.

Dit alles onder voorbehoud van wijzigingen in de maatregelen en richtlijnen van de overheid. 

Het onderwijs aan de UvH wordt in ieder geval ook in periode 1 van het nieuwe collegejaar op afstand aangeboden, net als bij de andere universiteiten. We maken indien mogelijk een uitzondering voor eerstejaars bachelor en masterstudenten, en voor een aantal practica. Als het kan, willen we eerstejaars de mogelijkheid bieden om elkaar - in kleine groepen en binnen een afgemeten tijdslot - in de eerste weken van het studiejaar een keer, of enkele keren, op locatie te ontmoeten.