Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Advies voor alle studenten en medewerkers

12 maart 2020, aanvulling 15 maart


Advies voor studenten en medewerkers

Op 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen afgekondigd: 

Van iedereen wordt met klem gevraagd zo veel als mogelijk thuis te werken of te studeren en sociale contacten te beperken tot het strikt noodzakelijke. 


Alle fysieke colleges, bijeenkomsten en tentamenzittingen tot en met 6 april zijn afgelast. Waar mogelijk zullen online onderwijsactiviteiten en alternatieve afrondingsvormen voor hertentamens worden aangeboden. Studenten worden hierover geïnformeerd via de ELO-pagina van het vak. Voor docenten is vrijdag 13 maart een pagina op intranet ingericht met voorbeelden van online onderwijsactiviteiten. Deze wordt verder aangevuld.
Het wetenschappelijk onderzoek en de belangrijkste ondersteunende werkzaamheden gaan, zover als mogelijk vanuit huis, gewoon door.

 

11 maart 2020

Advies voor studenten en medewerkers woonachtig in Noord-Brabant


In aanvulling op onderstaande richtlijn vraagt het RIVM van bewoners van Noord-Brabant om zich zo veel als mogelijk van sociale contacten te onthouden tot en met maandag 16 maart. Woon je in Noord-Brabant en heb je geen gezondheidsklachten,

  • en ben je student en hoef je niet naar college: studeer dan thuis. 
  • en ben je medewerker en kun je je werk vanuit huis doen: blijf dan thuis werken

Heb je wel (lichte) gezondheidsklachten, dan blijft onderstaande richtlijn van toepassing en meld je je ziek bij studieaviseur/docent of leidinggevende. 8 maart 2020

Advies voor studenten en medewerkers woonachtig in Noord-Brabant


De Universiteit voor Humanistiek attendeert medewerkers, studenten en bezoekers op het laatste advies van het RIVM :


“Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren." 


De universiteit volgt, net als de andere hoger onderwijs instellingen, de richtlijnen van het RIVM. We vragen je met klem om dit advies te volgen en in geval van gezondheidsklachten niet naar de universiteit te komen. De richtlijn van het RIVM weegt zwaarder dan een eventuele  onderwijsverplichting.


Ben je medewerker: neem contact op met je leidinggevende. Moet je onderwijs geven, neem dan ook contact op met de onderwijscoördinator, Gerard Linde: g.linde@uvh.nl; 030-2390117. 


Ben je student en heb je een aanwezigheidsplicht bij een onderwijsactiviteit: neem contact op met de studieadviseur, Inge Marlies Bulsink: i.m.bulsink@uvhl.nl; 030-2390119 

Maak kenbaar aan de studieadviseur én aan je docent dat je als gevolg van de genoemde maatregel onderwijsverplichtingen niet kunt nakomen. Er zal door docenten worden gezocht naar passende oplossingen. 


Let op, dit is een tijdelijke maatregel. Houd de websites van RIVM en UvH in de gaten voor updates. 


Meer over Update Coronavirus UvH.

Alle fysieke colleges, bijeenkomsten en tentamenzittingen tot en met 6 april zijn afgelast. Waar mogelijk zullen online onderwijsactiviteiten en alternatieve afrondingsvormen voor hertentamens worden aangeboden. Van iedereen wordt met klem gevraagd zo veel als mogelijk thuis te werken of te studeren en sociale contacten te beperken tot het strikt noodzakelijke.