Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Houden we ons te veel bezig met de dood?

Tijdens de vierde editie van het Betweterfestival in Tivoli/Vredenburg liet cultuur psychologe Joanna Wojtkowiak zien wat het ons kan opleveren om onze fixatie met de dood even te laten varen en nader stil te staan bij onze geboorte. In de geboorte zit steeds een nieuw begin wat gepaard gaat met hoop; ook begint hier onze verbintenis met andere mensen. De geboorte heeft van filosofen nooit echt veel aandacht gekregen. Het zijn juist vrouwelijke filosofen, zoals Hannah Ahrendt, die hier als een van de weinigen bij stil hebben gestaan. Dr.Joanna Wojtkowiak is sociaal psychologe en sinds september 2012 als universitair docent verbonden aan de UvH. Hiervoor werkte zij als post-doc onderzoeker bij het VU medisch centrum. In 2011 rondde zij haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen af. In haar proefschrift onderzocht zij hedendaagse rituelen rond sterven, dood en rouw met focus op symbolische onsterfelijkheid. Ze doet onderzoek naar rituelen in geestelijke begeleiding en houdt zich onder andere bezig met culturele zingevingsvragen rondom geboorte en dood. Ze geeft les in de bachelor en master Humanistiek en is coördinator van de opleiding tot ritueel begeleider (Celebrantenopleiding). 


In de rubriek Uitgelicht lichten we steeds iets uit van ons onderzoek voor u. Dat kan van alles zijn: een interview, een publieksvriendelijk artikel, of een lezing. U kunt er meer bekijken. 


Tijdens de vierde editie van het Betweterfestival in Tivoli/Vredenburg liet cultuur psychologe Joanna Wojtkowiak zien wat het ons kan opleveren om onze fixatie met de dood even te laten varen en nader stil te staan bij onze geboorte.