UvH Nieuwsbrief (22 september 2020)

Kick Off Vici project 'Dialogics of Justice' with a lecture by Hartmut Rosa (29 september)

The VICI-Project The Dialogics of Justice examines recognition practices after human rights violations: When do people feel recognized? On September 29, professor Hartmut Rosa will give a public lecture in the Pieterskerk in Utrecht on the occasion of the kick-off of this research project, led by Nicole Immler.  What has the concept ‘resonance’ to offer for re-assessing debates on Transitional Justice? You can attend the lecture, live or via livestream. Interested? Read more.

De nalatenschap van verlies en trauma: Symposium en oratie Geert Smid (2 oktober)


Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen. Zorgverlening kan een bepalende invloed hebben op psychische gezondheid rond het levenseinde – voor zowel de stervende als de naasten, de latere nabestaanden. Dit symposium op 2 oktober gaat in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid. Er zijn nog online plaatsen beschikbaarAansluitend aan het symposium spreekt bijzonder hoogleraar prof. dr. Geert Smid om 16 uur zijn inaugurele rede uit.

Promotie onderzoek: ‘Klassieke’ jeugdhulpverlening heeft effect


De ‘klassieke’ jeugdhulpverlening, die de nadruk legt op een persoonlijke benadering en actieve ondersteuning, heeft effect, aldus onderzoeker Marion Herben. Zij volgde het hulpaanbod aan ruim 900 jongeren en 400 gezinnen en onderzocht twee methodieken (ReSet en Nieuwe Perspectieven), die op deze leest geschoeid zijn. Het vraagt wél om meer vertrouwen in jeugdprofessionals. Zij moeten de ruimte krijgen om een persoonlijke relatie op te bouwen met hun cliënt en hierin minder worden belemmerd door allerlei regelgeving. Op 28 september verdedigt Marion Herben haar proefschrift ‘Effectief Verbinden - Resultaatgerichte (door)ontwikkeling van interventies’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer.

Studiekeuze webinar in de Voorlichtingsweek (21 t/m 26 september)


Speciaal voor scholieren vindt deze week, van 21 t/m 26 september, de zogenaamde Studiekeuzelab Voorlichtingsweek plaats: een week vol online webinars over studiekeuze, opleidingen en 1-op-1 studiekeuze-coaching. De Universiteit voor Humanistiek organiseert een webinar op donderdagavond, om 20 uur. Bekijk het programma op: https://voorlichtingsweek.studiekeuzelab.nl/offer/explore?filter=webinar

Wilt u meewerken aan een nieuw onderzoeksproject: de dood als keuzeproces?


Steeds meer mensen willen controle over het moment en de wijze van sterven; je wilt zelf bepalen hoe en wanneer je sterft, en het liefst op een manier die bij jou past. Dit brengt ingewikkelde keuzes met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een niet-reanimatieverklaring, een behandelverbod, een wilsbeschikking, een levenstestament of een euthanasieverklaring. Dergelijke keuzes hebben niet alleen een grote impact op jezelf maar ook op je omgeving. In haar nieuwe onderzoek gaat Els van Wijngaarden dergelijke keuzeprocessen nader onderzoeken. Ze zoekt mensen die mee willen doen het onderzoek. Lees meer.

De UvH en Prisma ondertekenen hernieuwd zorgethiek convenant


De Universiteit voor Humanistiek heeft het convenant met Prisma verlengd en hernieuwd, voor een samenwerking op het gebied van zorgethiek. Prisma is een zorgorganisatie in Noord-Brabant die ondersteuning in alle levensfasen biedt aan mensen met een beperking. Het convenant werd op het centraal kantoor in Waalwijk ondertekend door Brigite van Haaften namens Prisma en rector Joke van Saane namens de UvH. Lees meer.

Kamer laat wetsvoorstellen toetsen door wetenschap


Hoe kunnen wetenschappelijke inzichten worden gebruikt in het parlementaire proces? In samenwerking met Parlement en Wetenschap en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) startte de Tweede Kamer daarvoor het pilotproject ‘gouden standaard’. Op dinsdag 8 september wisselden Kamerleden met wetenschappers van gedachten over de resultaten. Bram Eidhof van de Universiteit voor Humanistiek was bij de pilot betrokken, en testte het ‘Wetsvoorstel Aanscherping Burgerschapsonderwijs’,  samen met Tine de Moor van de Erasmus Universiteit Rotterdam.Lees meer.

In de media

-Gaby Jacobs in Trouw: 'We zien belangstelling voor vragen over zingeving groeien'. Lees het hele artikel 'Theologen ondertitelen de crisis van deze tijd'.

-De onlangs gepromoveerde geestelijk verzorger Nico van der Leer vertelde het Algemeen Dagblad meer over zijn proefschrift over zinvolle zorg in een verpleeghuis. Lees het hele interview 'Geestelijk verzorger onderzoekt wat het betekent om in een verpleeghuis te wonen en te werken' 

-Premaster student Teun Toebes woont samen met mensen met dementie. Lees een reportage in het Algemeen Dagblad: 'Er gebeuren hier zoveel mooie dingen'