Deze website maakt gebruik van cookies

UvH Nieuwsbrief 21 februari 2018

Universiteit gaat samenwerken met expertgroep psychotraumatische zorg Arq


De Universiteit voor Humanistiek en expertgroep Arq ondertekenden 6 februari een intentieverklaring tot samenwerking met betrekking tot onderzoek, opvang/zorg en onderwijs op het gebied van psychotrauma, verlies en rouw na rampen, geweld en gedwongen migratie. Daarnaast is de intentie uitgesproken om een gezamenlijke, bijzondere leerstoel 'Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld' te gaan vormen. Lees verder>

Belangstelling voor de graduate school? Meld u aan voor 1 april!


De graduate school van de Universiteit voor Humanistiek biedt een vierjarige promotie opleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift. De opleiding richt zich in het bijzonder op het ondersteunen van multidisciplinair onderzoek in en rond professionele praktijken. De graduate school is daarom uitermate geschikt voor professionals met een aantal jaren werkervaring, die zich persoonlijk en professioneel verder willen ontwikkelen door middel van wetenschappelijk onderzoek. De opleiding start elk jaar in september. Belangstelling? U kunt zich nog aanmelden tot 1 april> 

Rituele betekenissen: over de veranderingen van ritueel in deze tijd


Wanneer is een ritueel waardevol en wanneer verliest het zijn betekenis? De Celebranten Opleiding organiseert op 3 april een symposium over rituele betekenissen in onze huidige tijd.  Verschillende docenten van de opleiding zullen vanuit hun discipline reageren op de vraag naar de zin en onzin van rituelen. Na afloop van het symposium mag de eerste jaargang celebranten 2017-2018 hun certificaten in ontvangst nemen. Meld u alvast aan>

Bekijk de Diesbijdragen over Waardigheid


De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens benadrukt het belang van menselijke waardigheid en stelt dat mensen gelijk zijn in waardigheid en rechten. Maar wat houdt waardigheid in? Op maandagmiddag 29 januari vierde de Universiteit voor Humanistiek haar 29e verjaardag met een themamiddag over het onderwerp. De keynote werd verzorgd door hoogleraar Jeannette Pols, werkzaam bij de sectie Medische Ethiek van het AMC. Alistair NiemeijerJante Schmidt (PhD) en  Nicole Immler vertelden kort over hun onderzoek. Dagvoorzitter was Ilona Hofstra, voormalig IKON-journalist. U kunt de bijdragen nalezen>

Open dag zaterdag 10 maart 2018


Nieuwsgierig naar de opleidingen van de Universiteit voor Humanistiek, of kent u iemand die belangstelling heeft? Zaterdag 10 maart is er weer een Open Dag. Met voorlichting over de studie, voorbeeldcolleges, en volop gelegenheid tot gesprekken met docenten en studenten. Lees verder>

Uitwisselingsovereenkomst met universiteiten Helsinki en Praag


De Universiteit voor Humanistiek heeft in januari twee nieuwe uitwisselingsovereenkomsten afgesloten met de Universiteit van Helsinki (faculteit Educatie), en de Charles Universiteit in Praag (Faculteit Geesteswetenschappen). In het studiejaar 2018-2019 kunnen studenten met een Erasmusbeurs een semester vakken volgen aan deze universiteiten. Ook kunnen studenten van deze universiteiten het Exchange programma volgen van de Universiteit voor Humanistiek.

Universiteit neemt deel aan Global Leadership Summit in Zuid Afrika


De Universiteit voor Humanistiek neemt deze zomer deel aan een internationaal uitwisselingsprogramma aan de University of the Free State in Zuid Afrika. Deze zogenaamde Global Leadership Summit vindt plaats van 8 tot 15 juli en is bedoeld om ideeën en ervaringen uit te wisselen rondom diversiteit, racisme, integratie en sociale rechtvaardigheid in het Hoger Onderwijs. Vanuit de UvH worden 3 bachelorstudenten geselecteerd.

Whose Memory, Whose Justice? Memory Studies & Transitional Justice


Het Utrecht Forum for Memory Studies organiseert een seminar met Nicole Immler getiteld 'Whose Memory, Whose Justice? Memory Studies & Transitional Justice' op 26 februari. In dit seminar bespreekt Nicole Immler de fototentoonstelling 'De Weduwen' (Nationaal Militair Museum Soest) en meer algemene tendensen op het gebied van memory en transitional justice. Lees verder>

In de media: 'Geestelijk verzorger hoort in basispakket'


Levenseindezorg neemt een steeds grotere plaats in in de eerste lijn. De spirituele component van die zorg verdient structurele aandacht. Geestelijk verzorgers leveren die zorg, maar jammer genoeg is de financiering nog niet goed geregeld. Publicist Bert Ummelen, huisarts Jaap Schuurmans en humanistisch geestelijk verzorger en oud studente Charlotte Molenaar pleiten er voor de geestelijk verzorger op te nemen in het basispakket op het platform Medisch Contact. Lees verder op https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/geestelijk-verzorger-hoort-in-het-basispakket.htm

Promotie Ingrid Schutte

Ingrid Schutte van de Hanzehogeschool in Groningen verdedigde haar proefschrift Ethische sensitiviteit en het bevorderen van betrokken wereldburgerschap bij bachelor honors studenten. Haar proefschrift gaat over de vraag hoe educatieve programma's betrokken wereldburgerschap kunnen bevorderen bij bachelor honors studenten aan de hogeschool. Tijdens het promotieonderzoek ontwikkelde zij twee verschillende cursussen gericht op wereldburgerschap. Lees verder>