Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie onderzoek: Ruimte voor zingeving in keukentafelgesprekken van sociaal werkers vraagt andere aanpak


Zingeving heeft het afgelopen decennium een steeds prominentere rol gekregen in sociaal beleid. Zo wordt van sociaal werkers in toenemende mate verwacht dat ze stilstaan bij zingeving en levensvragen van burgers. Promovendus Vicky Hölsgens onderzocht in hoeverre en hoe ze dit doen in de context van zogenaamde keukentafelgesprekken. Ze ontdekte dat zingeving weliswaar gezien wordt als een beleidsdoel, maar dat dit in de praktijk vraagt om een andere aanpak. Donderdag 12 november verdedigt zij haar proefschrift Gebroken verhalen aan de keukentafel. Over zingeving in de Nederlandse verzorgingsstaat aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder.

Van sociaal werkers in toenemende mate verwacht dat ze stilstaan bij zingeving en levensvragen van burgers. Promovendus Vicky Hölsgens onderzocht in hoeverre en hoe ze dit doen in de context van zogenaamde keukentafelgesprekken.