Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Actueel Nieuws

Nieuws

Hieronder vind je een overzicht van de nieuwsberichten van de afgelopen zes maanden. Berichten van langer geleden staan in het ARCHIEF.
 • De betekenis van vrijheid

  19 september 2017 Laurens ten Kate is een van de gesprekspartners op een Diner Pensant, dat de Sichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed organiseert op 1 oktober.

   
 • 'Met het euthanasiepoeder moet je in eenzaamheid beslissen om eruit te stappen'

  14 september 2017 Veel commotie is er over het zogenaamde 'poeder van Drion': de coöperatie Laatste Wil zegt een geschikt middel te hebben gevonden om zelf uit het leven te kunnen stappen als je vindt dat je leven voltooid is. Trouw had een gesprek met twee deskundigen: Els van Wijngaarden (UvH) en Govert den Hartogh (UvA). Lees het artikel in Trouw.

   
 • Hoe sta je patiënten bij, maar houd je toch afstand?

  13 september 2017 Jesse Gruiters is humanistisch geestelijk verzorger in het UMC Utrecht. Hij studeerde Humanistiek en Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. In het kwartaalblad Human vertelt hij meer over de dilemma's in zijn werk. Hoe sta je patiënten bij, maar houd je toch afstand?

   
 • Hulp op Sint Maarten

  12 september 2017 BNR Nieuwsradio had een kort gesprek met oud student Martijn Zwiers, die als humanistisch raadsman mee is met de mariniers om hulp te verlenen in de Cariben, nadat daar de orkaan Irma daar alles heeft verwoest. U kunt het gesprek beluisteren.

   
 • Defensie zoekt humanistisch geestelijk verzorgers

  11 september 2017 Het team humanistisch geestelijk verzorgers van Defensie is op zoek naar versterking. Nieuwsgierig? Bekijk de vacatures op hun site.

   
 • Opening Academisch Jaar: over de ontwikkeling van onze moraal

  6 september 2017 "Ik beschouw de ontwikkeling van onze moraal als een evolutionair project. Dat begon duizenden jaren geleden, en zal nooit afgelopen zijn. Iedereen moet zijn eigen weg hierin vinden. Je opleiding aan de universiteit kan je hierop voorbereiden.“ Maandag 4 september sprak de Brits-Amerikaanse filosoof Philip Kitcher studenten en medewerkers van de universiteit toe tijdens de feestelijke opening van het academisch jaar. U kunt de presentaties nalezen.

   
 • Een mooi woord voor oorlog

  5 september 2017 Een mooi woord voor oorlog is een programma dat de NPO zaterdag 2 september uitzond over de politionele acties die zeventig jaar geleden begonnen om het Nederlandse gezag in toenmalig Nederlandsch-Indië te herstellen. Hierin ook een gesprek met onderzoeker Nicole Immler en fotografe Suzanne Liem over hun onderzoek naar De Weduwen van Rawagede.

   
 • Onderzoeksrapport: vitale woongemeenschap ouderen ontstaat niet vanzelf

  4 september 2017 Behoefte aan sociale contacten is voor ouderen vaak de reden om in een wooncomplex te gaan wonen. Deel uitmaken van een vitaal netwerk vergroot de zelfredzaamheid en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Maar een vitale woongemeenschap ontstaat niet vanzelf. Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek evalueerden een experiment van Platform31 en presenteerden hun bevindingen.

   
 • Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma gaan samenwerken

  4 september 2017 De Universiteit voor Humanistiek en zorgorganisatie Prisma zullen de komende jaren gezamenlijk werken aan onderzoek waarin de zorg voor kwetsbare burgers centraal staat. Maandag 4 september ondertekenden ze een convenant waarmee ze hun samenwerking voor de komende drie jaar bestendigen en een aantal gezamenlijke doelstellingen en ambities benoemen. Hierbij onderschrijven ze het belang van zorgethiek voor de Nederlandse gezondheidszorg.

   
 • Jonge humanisten zijn minder uitgesproken over het niet-bestaan van God

  24 augustus 2017 Jonge humanisten zijn minder uitgesproken over het niet-bestaan van hogere machten en voelen meer voor rituelen. Aldus een van de bevindingen van onderzoek naar een seculiere levensbeschouwing van hoogleraar Hans Alma en docent onderzoeker Elpine de Boer. In Trouw een kort verslag.

   
 • Vrijwilliger of hulpverlener?

  22 augustus 2017 In Nieuwsuur een reportage over vrijwilligers van Humanitas. Zij krijgen steeds vaker te maken met ingewikkelde problemen waar professionele hulpverlening voor nodig is. In de studio licht Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek, toe.

   
 • Filosofie van het boerenverstand

  14 augustus 2017 Van alumnus Jan Warndorff verscheen onlangs het boek 'Geen idee. Filosofie van het boerenverstand'. In een gesprek met Marjoleine de Vos van nrc vertelt hij er meer over. 'Zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.'

   
 • 'Geef uw kleuter een zakmes'

  14 augustus 2017 'Alleen door af en toe stevig te vallen en risico's te nemen, worden kinderen voorbereid op het latere leven'. Experts zien vooral voordelen in risicovol spelen van kinderen. Knack had deze zomer een gesprek met onder anderen Martin van Rooijen, die promotieonderzoek doet naar het onderwerp aan de Universiteit voor Humanistiek.

   
 • Convenant met het Humanistisch Verbond en krijgsmacht Defensie

  13 juli 2017 De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek sloten een convenant om hun samenwerking te versterken ten behoeve van de ambtsopleiding tot geestelijke verzorging bij Defensie. De behoefte aan humanistisch geestelijk verzorgers bij Defensie neemt toe. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zullen de drie partijen extra inspanningen leveren om binnen de master Humanistiek gerichter aandacht te besteden aan de voorbereiding op de beroepspraktijk bij Defensie.

   
 • Financiering voor deelproject in Nationale Wetenschapsagenda

  10 juli 2017 De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO heeft financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda van maximaal € 2,5 miljoen ieder. De Route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen ontving financiering voor het themaprogramma JOIN – jongeren in een veerkrachtige samenleving. Dit themaprogramma wordt uitgewerkt door een groot aantal consortia, waar ook de Universiteit voor Humanistiek deel van uitmaakt.

   
 • Afscheidsrede Peter Derkx: over spiritualiteit en ouder worden

  6 juli 2017 Prof.dr. Peter Derkx nam na veertig jaar werken aan Humanistisch Opleidings Instituut en Universiteit voor Humanistiek afscheid met de rede: 'Het blijft mensenwerk. Een humanistische visie op spirituele dimensies van goed ouder worden. Peter Derkx betoogt hierin onder meer dat spiritualiteit, opgevat zoals de Vlaamse filosoof Leo Apostel dat doet, geen vies woord hoeft te zijn voor humanisten en atheïsten. U kunt de rede downloaden.

   
 • VGVZ Research Award 2017 toegekend aan Annelieke Damen

  3 juli 2017 De research award van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) 2017 is toegekend aan Annelieke Damen, alumnus van de Universiteit voor Humanistiek. De award wordt jaarlijks uitgereikt en is bestemd voor een onderzoeker die een bijzondere wetenschappelijke of vakinhoudelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van de geestelijke verzorging in Nederland.

   
 • UvH presenteert in Europees Parlement onderzoek naar democratische waarden op scholen

  28 juni 2017 Donderdag 29 juni presenteert hoogleraar Educatie prof.dr. Wiel Veugelers het onderzoek Teaching Common Values in het Europees Parlement in Brussel. Het onderzoek laat zien hoe in de 28 lidstaten van de Europese Unie aandacht wordt besteed aan democratie en tolerantie in het onderwijsbeleid en in scholen voor voortgezet onderwijs. De leerstoelgroep Educatie van de Universiteit voor Humanistiek heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met universiteiten in alle 28 EU lidstaten.

   
 • 'Communicatie kan zorg naar een hoger niveau brengen'

  26 juni 2017 Waarom gaat het soms mis in de communicatie tussen artsen en patiënten? En wat is daar aan te doen? Deze week verschijnt Menselijkheid in de zorg van prof. dr. Leo Visser, bijzonder hoogleraar en neuroloog in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg.

   
 • Universiteit voor Humanistiek krijgt geld voor onderzoek geestelijke verzorging

  21 juni 2017 De Universiteit voor Humanistiek heeft geld van de overheid gekregen om het al bestaande empirische onderzoek naar Geestelijke Verzorging in de eerste lijn in kaart te brengen.

   
 • Hoeveel vrijheid geef je aan je kind in het spel?

  20 juni 2017 Krijgen kinderen vrijheid in het spelen, dan leren ze goed met verantwoordelijkheid omgaan en zelf oplossingen bedenken. Maar durven ouders die vrijheid wel aan? Trouw interviewde een aantal pedagogen over deze vraag, waaronder promovendus Martin van Rooijen.

   
 • Clemens de Waal benoemd tot nieuw lid college van bestuur

  7 juni 2017 Clemens de Waal is per 1 juni 2017 benoemd tot tweede lid van het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek. Hij volgt Chris Gerritsen op, die per 1 juli afscheid neemt van het bestuur, als portefeuillehouder bedrijfsvoering.

   
 • Educatieprogramma over democratie en burgerschap in Praag

  5 juni 2017 Van 5-14 juni vindt aan de Charles universiteit in Praag het Erasmus+ programma Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC+) plaats.

   
 • Studenten geven Universiteit voor Humanistiek hoge waardering bij de Nationale Studentenenquête

  17 mei 2017 Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn zeer tevreden over hun opleiding, zo blijkt opnieuw uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête 2017 (NSE). Op 14 van de 17 thema's waarderen zij hun studie hoger dan het landelijk gemiddelde van alle universiteiten. Op het nieuwe thema ‘uitdagend onderwijs’ krijgt de Universiteit voor Humanistiek veel waardering, namelijk 3,96, wat significant meer is dan het landelijk gemiddelde.

   
 • UvH doet weer mee met het Betweterfestival

  11 mei 2017 Na de uitverkochte eerste editie doet de Universiteit voor Humanistiek opnieuw mee aan het Betweterfestival, georganiseerd door Universiteit Utrecht op vrijdag 29 september 2017. Is de grens tussen feit en fictie zo scherp als we denken? In TivoliVredenburg worden mythes ontkracht, alternatieve feiten belicht en fictie op waarde geschat. Het festival biedt bezoekers het allerbeste uit de kunst en wetenschap. De online kaartverkoop is vanaf nu geopend. Tickets: 12,50 euro.

   
 • Els van Wijngaarden wint prestigieuze Erasmus Dissertatieprijs

  11 mei 2017 Els van Wijngaarden, onderzoeker van de Universiteit voor Humanistiek, heeft de dissertatieprijs gewonnen van de Stichting Praemium Erasmianum voor haar proefschrift Ready to give up on life. A study into the lived experience of older people who consider their lives to be completed and no longer worth living. De dissertatieprijzen worden jaarlijks toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een bijzonder proefschrift van hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit.

   
 • Ding mee naar de Leo Polak Scriptieprijs

  4 mei 2017 Elk jaar stelt de Stichting Leo Polak twee prijzen beschikbaar ter bekroning van een masterscriptie over een onderwerp op het terrein van persoonlijke zingeving en/of humanisering van de samenleving. Ding mee!

   
 • Hanne Laceulle wint prijs voor proefschrift over onze beeldvorming over ouder worden

  2 mei 2017 Het European Network in Aging Studies heeft dit weekend de dissertatieprijs toegekend aan Hanne Laceulle voor haar proefschrift over de beeldvorming over ouder worden.

   
 • Christa Anbeek over levenskunst en kwetsbaarheid

  13 april 2017 Mensen willen vrij zijn, autonoom, niet afhankelijk van anderen, succesvol, mooi en jong, gezond, een goede baan hebben en leuke kinderen - en dit ook nog allemaal onder controle hebben. We zijn met elkaar gaan geloven dat het najagen van geluk en gelukkig zijn de bedoeling van het leven is. Maar volgens Christa Anbeek bestaat echte levenskunst juist in het kunnen omgaan met geluk en ongeluk. Lees haar lezing van 31 maart op de onderwijsavond van Stichting Nivoz.

   
 • Beluister een interview over de geportretteerde weduwen van Rawagede

  10 april 2017 In het Nationaal Militair Museum is momenteel de foto-expositie ‘De Weduwen’ te zien, waarin 8 portretten van weduwen uit Rawagede (Java) en Zuid-Sulawesi die hun mannen verloren als gevolg van standrechtelijke executies tijdens Nederlandse zuiveringsacties. Reporter interviewde de makers van de tentoonstelling, documentair fotograaf Suzanne Liem en onderzoeker Nicole Immler (NIOD/ Universiteit voor Humanistiek).

   
 • Hoe beleef je afhankelijkheid van zorg als je een beperking hebt?

  31 maart 2017 Hoe is het om op hulp te moeten wachten als je je zelf niet aan kunt kleden vanwege een meervoudige beperking? Durf je als ouder iets te zeggen als je niet tevreden bent over de zorg voor je zoon met een verstandelijke beperking? Deze en andere vragen staan centraal in een onderzoek naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden, dat de Universiteit voor Humanistiek gaat uitvoeren in opdracht van het ministerie van VWS.

   
 • Subsidie voor onderzoek naar lichaamsbewustzijn van mensen met multiple sclerose

  28 maart 2017 De Universiteit voor Humanistiek ontvangt subsidie van het Nationaal MS Fonds voor onderzoek naar de lichaamsbeleving van mensen met Multiple Sclerose (MS). Het onderzoek wordt geleid door bijzonder hoogleraar Leo Visser en onderzoekers Merel Visse en Hanneke van der Meide van de leerstoelgroep Zorgethiek. Mensen met MS moeten leren omgaan met een lichaam dat steeds zwaardere klachten geeft. Hoe doen zij dat?

   
 • Fototentoonstelling over de weduwen van Zuid Sulawesi

  27 maart 2017 In 2010 bezocht fotografe Suzanne Liem voor het eerst de weduwen van Rawagede. Ze vroeg zich af wie de vrouwen waren die de Staat der Nederlanden aanklaagden. Door hen te fotograferen nam zij ook kennis van hun indringende verhalen. Vijf jaar later keerde Suzanne, samen met onderzoeker Nicole Immler van het NIOD/UvH terug naar Indonesië om ook de weduwen van Zuid-Sulawesi te portretteren en hun getuigenissen vast te leggen. Vrijdag 31 maart 2017 opent het Nationaal Militair Museum de tentoonstelling De Weduwen. Portretten door Suzanne Liem.

   

Entree UvH