Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Reactie op het opinie-artikel in Trouw

14 mei 2024


Op 13 mei is in Trouw een opinie verschenen van Rodante van der Waal waar we als Universiteit voor Humanistiek op willen reageren. We vinden het spijtig dat Rodante van der Waal het contact met de universiteit heeft ervaren op de manier die ze beschrijft. We streven er als universiteit naar om een leer- en werkomgeving te creëren waarin meerdere standpunten de ruimte krijgen in onderzoek, onderwijs en in dialoog in de organisatie. 


De genoemde Palestijnse filosoof Edward Said komt aan bod in curricula van de UvH, passend bij de leerdoelen van het betreffende vak. Als Universiteit voor Humanistiek vinden we het belangrijk dat er constructieve dialogen worden gevoerd, ook rond het thema Gaza geven we de ruimte om dit te doen. Zo zijn er rond het thema Gaza gespreksavonden gefaciliteerd op verzoek van studenten. Uitgangspunt is daarbij altijd dat meerdere perspectieven aan bod komen.


We kunnen om privacy-redenen geen uitspraken doen over individuen. Wel kunnen we aangeven dat we ons niet herkennen in het geschetste beeld waarin een verband wordt gelegd tussen een verschil in mening over de invulling van het onderwijs en de aanstelling van een medewerker. 

Op 13 mei is in Trouw een Opinie verschenen van Rodante van der Waal waar we als Universiteit voor Humanistiek op willen reageren. We vinden het spijtig dat Rodante van der Waal het contact met de universiteit heeft ervaren op de manier die ze beschrijft. We streven er als universiteit naar om een leer- en werkomgeving te creëren waarin meerdere standpunten de ruimte krijgen in onderzoek, onderwijs en in dialoog in de organisatie.

Pagina delen