Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuwe standaard voor zingeving in de psychische hulpverlening


23 mei 2023


Er is een nieuwe kwaliteitsstandaard gepubliceerd voor zingeving in de psychische hulpverlening. De nieuwe standaard geeft informatie over de rol van zingeving bij preventie en herstel en biedt handreikingen om zingeving een plek te geven in de behandeling.


Zingeving is in deze standaard gedefinieerd als het proces waarin mensen richting geven aan hun leven op basis van wat voor hen het meest belangrijk of betekenisvol is. Zowel voor patiënten en naasten is zingeving een belangrijk onderwerp bij herstel van psychische klachten. De belangrijkste aanbeveling is dus om hier in de behandeling genoeg aandacht aan te geven.

'Aandacht voor hun eigen verhaal'

Voorzitter van de werkgroep die de kwaliteitsstandaard tot stand bracht is prof. dr. Arjan Braam, psychiater & bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij geeft een toelichting op de website van Akwa GGZ: "Met deze nieuwe standaard willen we cliënten en professionals handvatten geven om aan de slag te kunnen met zingevingsvragen. Zo voelen cliënten zich meer gehoord: er is aandacht voor hun eigen verhaal, voor hun perspectief. Hiermee kun je de behandelrelatie verstevigen."


De complete standaard Zingeving in de psychische hulpverlening is beschikbaar via GGZ Standaarden. Een samenvattingskaart en werkkaarten met tips zullen de behandeling in de praktijk verder ondersteunen. Op donderdag 15 juni 2023 is er een gratis webinar over dit onderwerp. Lees er meer over bij Akwa GGZ.

Er is een nieuwe kwaliteitsstandaard gepubliceerd voor zingeving in de psychische hulpverlening. Bijzonder hoogleraar Arjan Braam geeft een toelichting.

Pagina delen