Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

HKU en UvH varen samen tijdens Utrecht Pride

Botenparade tijdens Utrecht Pride

4 april 2024


Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) varen dit jaar samen in één boot op de jaarlijkse botenparade op 1 juni. De dag staat in het teken van diversiteit en inclusie, erkenning en acceptatie van ieders eigen identiteit.


HKU en de UvH zien inclusief beleid en de acceptatie van lhbtiq+-personen als een belangrijke opgave. Met hun gezamenlijke boot dragen de onderwijsinstellingen dit beleid actief uit. Daarmee willen ze ook een bijdrage leveren een inclusief Utrecht.


Joke van Saane, rector en collegevoorzitter van de UvH: “ Voor de UvH is ‘Diversity, Equity & Inclusion’ een speerpunt voor onderwijs, onderzoek en onze organisatie. Samen vieren en met elkaar delen staan centraal op deze dag, met een duidelijk statement: gelijkwaardigheid is een basisvoorwaarde voor ons onderwijs en een integraal onderdeel van ons DNA. Het evenement wordt georganiseerd door een gezamenlijke commissie van studenten en medewerkers van beide onderwijsinstellingen - een mooi voorbeeld van participatie en gelijkwaardigheid als basis.”


Heleen Jumelet, voorzitter van het College van Bestuur van de HKU: “Iedereen moet zich gezien, gesteund en gewaardeerd voelen, ongeacht gender of seksuele oriëntatie. Daar spant HKU zich voor in en daarom zijn we ook trotse deelnemer aan Pride Utrecht. Diversiteit en Inclusie is geen thema voor één dag, maar om alle dagen aan te werken. Het is voor HKU één van de drie lichtpunten in onze organisatie: we verankeren diversiteit en inclusie in beleid en onderwijs. En onze studenten maken prikkelende kunst die ons laat nadenken over alle thema’s die Pride raken. Dat is straks ongetwijfeld te zien op de boot waar studenten van HKU en de Universiteit voor Humanistiek samen aan werken.” 


Een van de initiatiefnemers is HKU-student Matthew van Londen: "Voor mij is het belangrijk dat HKU meedoet aan de Pride om te laten zien dat iedereen op HKU welkom is en geaccepteerd wordt voor wie ze zijn. We willen diversiteit vieren. Ook willen we graag meedoen voor iedereen die zelf geen Pride kan of mag vieren, omdat zij leven in onderdrukking. Pride is een feestje, maar ook een protest voor meer vrijheid voor iedereen."  


UvH-studenten en medeorganisatoren Anne Harteman en Yusriyah Momo sluiten zich daarbij aan: "In een tijd waarin conservatieve geluiden (wereldwijd) steeds sterker lijken te worden, zijn wij blij dat onze universiteit, de plek waar wij ons thuis voelen, stelling neemt door deel te nemen aan de botenparade."

Een thema voor alle dagen

De samenwerking tussen HKU en de UvH is niet helemaal nieuw: al sinds vorig jaar werken de onderwijsinstellingen samen in Meaningful Artistic Research aan de verbinding tussen kunst en wetenschap om meerstemmigheid in de samenleving te bevorderen. Beide onderwijsinstellingen hechten veel belang aan diversiteit en inclusie, en streven naar een veilige werk- en leeromgeving waarin alle studenten en medewerkers in hun verscheidenheid zich erkend en gewaardeerd voelen. 

Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) varen dit jaar samen in één boot op de jaarlijkse botenparade op 1 juni. De dag staat in het teken van diversiteit en inclusie, erkenning en acceptatie van ieders eigen identiteit.

Pagina delen