Deze website maakt gebruik van cookies

Speciaal voor studenten: richtlijnen voor het onderwijs in periode 3

14 maart 2020


De Universiteit voor Humanistiek is in ieder geval vanaf zaterdag 14 maart tot en met 6 april gesloten. Het streven van de universiteit is om studenten zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de sluiting van het gebouw. 

Wat betekent dit voor het onderwijs van periode 3? 

 • Alle onderwijsactiviteiten van zoals hoor- en werkcolleges, practica en tentamens vinden tot en met het einde van periode 3, oftewel vrijdag 9 april niet op de UvH plaats. Ook de hertentamens van periode 2 en de tentamens van periode 3 vinden niet klassikaal plaats. Op zijn vroegst op maandag 20 april hervat de UvH het onderwijs binnen het gebouw. 
 • Het kabinet heeft de universiteit gevraagd onderwijs voorlopig alleen op afstand aan te bieden. Daar willen wij gehoor aan geven. We willen ervoor zorgen dat studenten desondanks met goed gevolg de cursussen van dit blok, dat al vrij vergevorderd is, kunnen afronden, zonder fysieke bijeenkomsten. 

Onderwijs op afstand

 • We willen het onderwijs zo snel mogelijk op afstand hervatten. In de komende dagen ontvang je bericht van je docenten over hoe jouw vakken op afstand worden vervolgd. Je docenten informeren je over alternatieve manieren waarop je wordt begeleid, vragen kunt stellen, onderwijs kunt volgen en toetsen kunt maken. 
 • De richtlijnen voor stages zijn aangepast, per stage wordt in overleg met de student en stageorganisatie de voorkeur voor doorgang, aanpassing of uitstel bekeken. Bekijk hiervoor de informatie op het intranet in het stagemenu (eerst inloggen dus).
 • We vragen je het contact zoveel mogelijk met je docent te laten verlopen. We vragen begrip voor de situatie dat de studieadviseur een grote hoeveelheid vragen op zich af krijgt, waar ook zij op dit moment niet altijd antwoord op heeft. Pas op het moment dat de alternatieve manieren van onderwijs duidelijk zijn, worden ook uitzonderingen duidelijk waar je studieadviseur een rol in kan spelen.

Wat betekent dit voor de (her)tentamens?

 • De hertentamens van periode 2 en de tentamen van periode 3 worden niet op de UvH afgenomen. Waar mogelijk organiseren de examinatoren van de desbetreffende vakken een alternatieve afrondingsvorm die op afstand is te voltooien. Hierover informeren zij jullie uiterlijk vrijdag 19 maart via de ELO. Houd ook de berichten op het intranet in de gaten, en lees de studenten nieuwsbrief goed!
 • Indien een alternatieve afrondingsvorm gezien de inhoud van het vak niet mogelijk is, zal het hertentamen worden verplaatst. Het nieuwe tentamenmoment wordt vastgesteld zodra duidelijk is wanneer het gebouw weer open gaat voor onderwijsactiviteiten. 
 • Als een vak toch niet afgerond kan worden in blok drie (eventueel met een uitloop in blok vier), wordt dit door de docent van het vak aan de studenten gemeld, en gezocht naar een mogelijkheid het vak in een later stadium in te halen. Als studenten hierdoor studievertraging oplopen, is dit overmacht en kan een beroep worden gedaan op het profileringsfonds.

Studieplekken, bibliotheekvoorzieningen

 • De deuren van de Universiteit voor Humanistiek blijven tot in ieder geval 6 april gesloten. De studieplekken in het gebouw zijn daarmee komende periode niet beschikbaar.
 • Ook de universiteitsbibliotheken van de UU in de binnenstad en op het Utrecht Science Park zijn vanaf zaterdag 14 maart gesloten voor publiek, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Studenten vragen we in het licht van de adviezen van het kabinet om thuis te studeren. 
 • De UvH is in overleg met de UU over toegang tot de catalogus van de universiteitsbibliotheek. Hierover volgt spoedig meer informatie. Houd hiervoor het intranet in de gaten.

Studie of verblijf in het buitenland

 • Reizen naar het buitenland in de huidige omstandigheden wordt in alle gevallen afgeraden.
 • Voor studenten en medewerkers die al in het buitenland zijn geldt: bij rood/oranje reisadvies kom terug. Bij geel/groen reisadvies geldt: houd adviezen van lokale autoriteiten in de gaten, en neem contact op met je leidinggevende of studieadviseur. Ben je student in het buitenland en wil je gezien de onzekere situatie naar huis, dan kan je terugreizen als je dit wilt. Dit geldt ongeacht het reisadvies van het ministerie van BuZa. We doen ons best om je te helpen om geen studievertraging op te lopen. Indien je ondanks dat toch studievertraging oploopt, dan kun je een beroep doen op het profileringsfonds.

We begrijpen dat je vragen hebt. Lees hier de belangrijkste richtlijnen voor de komende periode. Voor het overige: let op de berichten op Mijnuvh en lees de studenten nieuwsbrief goed!