Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Pien Bos in Trouw over interlandelijke adoptie

Illustratie van 2 volwassenen met 2 kinderen

24 februari 2021


Pien Bos (onderzoeker bij UvH), Will van Sebille en Hilbrand Westra schreven een opinie-artikel in Trouw (17 februari), naar aanleiding van de discussie over interlandelijke adoptie. Volgens de auteurs heeft adoptie wél een aanzuigende werking. Ze stellen: ‘Interlandelijke adoptie moet stoppen, niet tijdelijk, maar voor altijd.’


Pien Bos komt ook aan het woord in een artikel van Rianne Oosterom, eveneens in Trouw (20 februari). Hierin wordt het proefschrift van Bos uit 2008 aangehaald, waarin ze aandacht vraagt voor het perspectief van de moeders in de herkomstlanden. Ze constateert in dit onderzoek dat het afstaan van kinderen een grote morele wond achterlaat.


Meer publicaties van dr. Pien Bos

Pien Bos werkte mee aan opinie-artikelen in Trouw naar aanleiding van de discussie over interlandelijke adoptie.