'Je mag trots zijn als je afhankelijk bent'


4 april 2019


De nadruk op zelfstandigheid en autonomie in beleid belemmert een goede relatie tussen cliënten met stevige problematiek en de professionals die hen ondersteunen. ‘Professionals zijn zich te weinig bewust van de belangrijke plek die ze hebben in het leven van cliënten.’ Zorg en Welzijn in gesprek met onderzoekers Simon van der Weele en Femmianne Bredewold, beiden verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek over de kern van het werk in zorg en welzijn: de relatie tussen degene die ondersteuning nodig heeft en de professional die die ondersteuning geeft. Lees verder>


Op de foto: minister Hugo de Jonge opent de tentoonstelling 'Oog voor Anders', een fototentoonstelling naar aanleiding van het onderzoeksproject over afhankelijkheid en zorg, waar Simon van der Weele en Femmianne Bredewold bij betrokken waren.