Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Kim Tsai

Kim Tsai verdedigt haar proefschrift Affect Matters (this is an affectivist autoethnography with asylum seekers and refugees).


Affect Matters gaat over het cruciale belang van affect, het vermogen geraakt te worden en daaruit emoties te ontwikkelen in onze levens en in onze relaties met anderen. Door affect kunnen solidariteit, vertrouwen en compassie de basis vormen van een relatie. Maar affect kan ook het tegenovergestelde tewerkstellingen en leiden tot afstandelijkheid, voortkomend uit haat, aversie, hebberigheid of wreedheid.


Tsai wil een nieuwe dimensie aan het discours over affect toevoegen, door de ambivalentie van affecten te benadrukken. Ze richt zich in het bijzonder op relaties met asielzoekers en vluchtelingen, en stelt dat relaties de kern dienen te vormen van het werken met hen. Ze beredeneert dat als wij een menswaardig asielsysteem willen, wij genoodzaakt zijn om de ambivalentie in onze eigen affecten serieus te nemen en grondig te onderzoeken.Contactpersoon Dorothé van Driel
Locatie Senaatszaal, Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein, Utrecht
Datum 2-12-2015
Openingstijden aanvang 10.30 uur precies