Deze website maakt gebruik van cookies

Proefcollege Zorgethiek en beleid

Om je goed te oriënteren op de studie kun je naast een open dag een of meer oriëntatiecolleges bijwonen. In een groep van minimaal tien personen krijg je studievoorlichting door de studieadviseur van de UvH en geeft een van onze docenten een college.

Dit proefcollege voor de master Zorgethiek en Beleid wordt gegeven door  dr.  Alistair Niemeijer, universitair docent Zorgethiek. 
Alistair Niemeijer heeft specifieke aandacht voor en affiniteit met de zorgpraktijk van langdurige/chronische beperking en de interactie tussen technologie en waarden in zorgpraktijken. Daarbij maakt Alistair veelvuldig gebruik van kwalitatieve methoden als (auto-/duo-/institutionele) etnografie, fenomenologie en actieonderzoek.

Programma

15.00 – 15.30 uur            Inloop/ontvangst

15.30 – 15.45 uur            Voorlichting door studieadviseur Inge-Marlies Bulsink en Alistair Niemeijer

15.45 – 17.15 uur            Proefcollege door Alistair Niemeijer


Meld je aan

Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Datum 28-5-2020
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja, maar neem van tevoren even contact op met de receptie: 030 2390100