Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info>

Naar de inhoud
De mooiste studie is de mens
Home Over de UvH Eredoctoraten

Eredoctoraten

Ieder lustrum kent de UvH eredoctoraten uit aan (inter)nationaal bekende personen wier werk en leven van belang is voor de humanistiek.

In 2014, tijdens de 25e verjaardag van de universiteit eredoctoraten uitgereikt aan Amartya Sen, Joan Tronto en Carol Ryff. Bekijk hier een registratie van de uitreiking.

2014
Prof.dr. Amartya Sen
Prof.dr. Joan Tronto
Prof.dr. Carol Ryff

2009
Prof.dr. Frans de Waal
Prof.dr. Sarah Blaffer Hrdy
Prof.dr. Patricia de Martelaere

2004
Prof.dr. Otto Duintjer
Prof.dr. Seyla Benhabib

1999
Prof. dr. Rudi van den Hoofdakker (alias Rutger Kopland)
Prof.dr. Martha Nussbaum

Hieronder leest u meer over de eredoctores.

Prof.dr. Amartya Sen is hoogleraar filosofie en economie aan Harvard University. In 1998 kreeg hij de Nobelprijs voor Economie en van 1998 tot 2004 was hij Master of Trinity College in Cambridge. Hij is een veelzijdig academicus en invloedrijk denker. Een veelgebruikte benadering van hem is de zogenaamde Capability approach, een filosofisch model om over vrijheid en gelijkheid na te denken. Ook stond hij aan de wieg van een van de belangrijkste alternatieve welvaartsmetingen, de Human Development Index van de Verenigde Naties. Sen schreef onder andere Development as Freedom, Rationality and Freedom, The Argumentative Indian, Identity and Violence. In 2009 verscheen van zijn hand het alom geprezen The idea of Justice, dat dit jaar in Nederland is uitgegeven met de titel Het idee van rechtvaardigheid.

Psychologe prof.dr. Carol Ryff is hoogleraar aan de University of Wisconsin en directeur van het Institute on Aging, waar ze onder meer het onderzoeksproject MIDUS coördineert, een longitudinale studie naar ouder worden. In deze studie wordt zowel gekeken naar sociale, als psychologische, gedragsmatige en biologische factoren, die een rol spelen in het ouder worden. Ryff ontwikkelde een eigen concept van welzijn (well-being), dat ook gebruikt wordt in theorievorming over zingeving. Haar theorie speelt vaak een rol in multidisciplinair onderzoek naar thema’s als welzijn, gezondheid, weerbaarheid en goed ouder worden.
 Prof.dr. Joan Tronto, werkzaam aan de vakgroep politicologie van de Universiteit van Minnesota, schreef in 1993 het invloedrijke Moral Boundaries. Ze is vooral bekend vanwege haar theorie van de zorgethiek, waarin ze een aantal tekorten blootlegt  van de algemene ethische theorie. Haar interdisciplinaire concept van zorg is vooral ook een politiek concept. Zorg is volgens Tronto de ethische kern van democratie: het construeren van samenleven, waarbij mensen altijd zorg-gever en zorg-ontvanger zijn.


 
Op 29 januari 2009, tijdens de viering van de 20ste Dies Natalis van de UvH, werden drie eredocoraten uitgereikt, aan:

Prof. dr. Frans de Waal
Frans de Waal is hoogleraar psychologie aan de Emory universiteit in Atlanta en directeur van het veldstation van het Yerkes National Primate Research Center. HIj verwierf wereldfaam met zijn onderzoek naar het gedrag van apen. Hij ziet onze moraal niet als een laagje vernis over een bruut en beestachtig innerlijk, moraal heeft diepe evolutionaire wortels.

Prof. dr. Sarah Blaffer Hrdy
Sarah Blaffer Hrdy is primatologe en antropologe en emeritus hoogleraar aan de University of California, Davis. Haar werk op het gebied van evolutietheorie kenmerkt zich door multi-, inter- en transdiscipline, en haar feministisch perspectief en de daaruit voortvloeiende gerichtheid op menselijke waarden maken haar werk van grote waarde voor twee belangrijke thema's van de humanistiek; zingeving en humanisering in menselijke relaties, organisaties en de maatschappij.

Prof. dr. Patricia de Martelaere
Patricia de Martelaere was een Belgische filosofe en schrijfster en hoogleraar aan de Universiteit van Leuven. Zij is in 2009 overleden. De manier waarop zij in haar werk verbindingen wist te leggen tussen filosofie en levenspraktijk is van directe relevantie voor de studie van zingeving en humanisering zoals wij die in de humanistiek betrachten. Haar invalshoek stelde existentiële vragen rondom leven en dood op scherp. Zij liet zien dat de prettige UvH-leus ‘De mooiste studie is de mens’, ons niet mag afleiden van de pijn en het ongemak waarmee het menselijk leven vaak gepaard gaat.

Ook tijdens beide vorige lustra reikte de UvH eredoctoraten uit, twee in 2004 en twee in 1999, respectievelijk aan:

Prof. dr. Otto Duintjer
Vanwege zijn werk op het grensvlak van filosofie en spiritualiteit. De universiteit acht dit werk van grote wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis, mede gezien de verbinding die Duintjer legt tussen humanisme en spiritualiteit. Otto Duintjer (1932) was van 1970 tot 1987 hoogleraar Kennisleer en Metafysica aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1987 tot aan zijn emeritaat in 1997 had hij de opdracht Filosofie en Spiritualiteit aan dezelfde universiteit.

Prof. dr. Seyla Benhabib
Vanwege haar grote verdiensten op het gebied van de sociale theorie, in het bijzonder de kritische theorie en feministische visie. Seyla Benhabib (Istanbul 1950) is Eugene Meyer Professor of Political Science and Philosophy aan Yale University. Eerder was zij verbonden aan Harvard University (1993-2000) en de New School for Social Research (1991-93). In de zomer van 2000 bekleedde Benhabib de Baruch de Spinoza leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.

Prof. dr. Rudi van den Hoofdakker (alias Rutger Kopland)
Vanwege zijn belang voor de verwoording van menselijke waarden en zijn verschillende vormen van kennis, zoals de therapeutische en de biologische enerzijds (een multidisciplinaire benadering van de mens), en het belang van de dichtkunst anderzijds. Manschot: "Wie toegang zoekt tot de menselijkheid van de mens, gaat bij méér taalspelen te rade dan het wetenschappelijke alleen. Het is boeiend om daarover zowel de psychiater als de dichter te horen."

Prof. dr. M.Nussbaum, hoogleraar ethiek en rechtsfilosofie is verbonden aan de Universiteit van Chicago.
Vanwege haar expertise en kennis van het culturele erfgoed dat tot de voedzaamste bronnen behoort van het Europees humanisme. Manschot: "Het geheim en de aantrekkingskracht van haar werkwijze is dat zij centrale thema's uit de humaniora, zoals het zoeken naar geluk, naar wat het 'goede' leven is, vruchtbaar maakt voor hedendaagse vraagstukken die ook de humanistiek in hoge mate aangaan: vraagstukken die betrekking hebben op wat menswaardig leven is"