Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies voor functionele en analytische doeleinden. De cookies bewaren geen persoonsgegevens. Meer info

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht

T (030) 239 01 00, info@uvh.nl

Home Organisatie Over de universiteit Leo Polak scriptieprijs

Leo Polak scriptieprijs

Elk jaar stelt de Stichting Leo Polak twee prijzen beschikbaar ter bekroning van een masterscriptie over een onderwerp op het terrein van persoonlijke zingeving en/of humanisering van de samenleving. De eerste prijs bedraagt € 1.250,- de tweede prijs € 500,- De prijzen worden door een onafhankelijke jury toegekend.

 

Naar de prijs kunnen meedingen studenten aan een Nederlandstalige universiteit en Nederlanders of Nederlandstalige Belgen aan een buitenlandse universiteit die in het afgelopen academische jaar een masterscriptie hebben voltooid op een thema dat de jury vaststelt.

 

In 2014 zijn de thema's:
  • Veranderende organisatievormen (H)
  • Vrijheid in complexiteit: keuzestress (Z)
  • Spanning tussen management en humanisering in arbeid, onderwijs en zorg (H)
De leden van de jury zijn:
Drs. Leo Samama : musicus, componist (voorzitter van de jury);
Drs. Ina Brouwer, oud-docent praktische humanistiek.
Dr. Inge van Nistelrooij, docent/onderzoeker zorgethiek en beleid
Dr. Merel Visse, docent/onderzoeker zorgethiek en beleid
Prof. dr. Joachim Duyndam, Socrates hoogleraar Wijsbegeerte in het bijzonder m.b.t. humanisme, mensbeeld en geestelijke weerbaarheid.
Prof. dr. Alexander Maas, bijzonder hoogleraar op het vakgebied humanisering van de zorg.
Wim Blokland, humanisticus.


De criteria op basis waarvan de jury de scripties beoordeelt:
• Wetenschappelijke kwaliteit;
• Oorspronkelijkheid;
• Presentatie en vormgeving.

 

De scriptie moet beoordeeld zijn door een lid van het wetenschappelijke personeel van een Nederlandse of Nederlandstalige Belgische universiteit. Alleen deze persoon kan de scriptie inzenden. De scriptie dient geanonimiseerd te zijn, d.w.z. de naam van de auteur(s) mag niet op de scriptie worden vermeld. De scriptie is in het Nederlands of Engels geschreven.

 

Voor nadere inlichtingen: Secretariaat van de Leo Polak Scriptieprijs, Roy Jansen, Universiteit voor Humanistiek, Postbus 797, 3500 AT Utrecht, tel. 030 2390119, e-mail r.jansen@uvh.nl


Voorbeelden van eerdere scriptieprijswinnaars:

2011
2012

2013


De uiterste inzend datum is doorgaans op 1 oktober. Inzendingen uitsluitend als Word bestand op USB-stick of CD-R, vergezeld van 3 geprinte exemplaren en een brief van de scriptiebegeleider waarin deze beargumenteert waarom de scriptie voor bekroning in aanmerking komt. Inzenden bij het bovenstaande adres.

 

De filosoof en strafrechtstheoreticus, vrijdenker en atheïst Leo Polak (1880-1941) was van 1928 tot aan zijn dood hoogleraar in de geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica en de metafysica aan de universiteit van Groningen. Als jood werd hij in 1940 door de bezetter uit zijn ambt gezet, gearresteerd en eind 1941 in concentratiekamp Sachsenhausen vermoord. In zijn werk heeft hij veel bijgedragen aan de kentheorie, de rechtsfilosofie, de problematiek van oorlog en vrede en de ethiek.

 

Polak vormde met zijn geschriften een bron van inspiratie voor filosofen, juristen, polemologen, humanisten en hervormers van het strafrecht en van de seksuele moraal. Naast zijn activiteiten op filosofisch en wetenschappelijk gebied was hij inspirator van de Volksuniversiteit en hield hij talrijke voordrachten voor de Vrijdenkers Radio Omroepvereniging. Polak’s vrijdenken en humanisme berustte op de overtuiging dat de op de rede gegrondveste menselijke eenheid boven geloofsverdeeldheid gaat. Voor Polak houdt humanisme het besef in van een fundamentele verbondenheid van alle mensen, een verbondenheid die uitreikt boven alle andere vormen van collectiviteit.

Home