Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies voor functionele en analytische doeleinden. De cookies bewaren geen persoonsgegevens. Meer info

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht

T (030) 239 01 00, info@uvh.nl

Home Organisatie Over de universiteit

Over de universiteit

  • Gaan sociale netwerken op internet ten koste van authentiek menselijk contact? 
  • Wat heb je aan een ideaal van autonomie, als je afhankelijk bent van zorg? 
  • Hoe geef je invulling aan modern burgerschap? 

De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het is een kleine, levensbeschouwelijke universiteit in het hart van Utrecht, die zich laat inspireren door humanistische tradities. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving.

De Universiteit voor Humanistiek is onafhankelijk en wordt net als de andere grote universiteiten voor een belangrijk deel gefinancierd door de overheid. Zo’n 500 reguliere studenten volgen er een officieel erkende bachelor, master en premaster Humanistiek, een studie die inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden benut en met elkaar in verband brengt. Vanaf september 2013 is ook de master Zorgethiek en Beleid gestart. 

 

Humanistiek is een multidisciplinaire wetenschap, die put uit filosofie, psychologie, geschiedenis en allerlei andere disciplines uit de maatschappij- , cultuur- en gedragswetenschappen. Telkens staan menselijke vragen naar zingeving en een rechtvaardige inrichting van de samenleving centraal. In de opleidingen is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden.

Afgestudeerden in de humanistiek komen op uiteenlopende plekken terecht in de samenleving. Ze werken als coach of geestelijk begeleider in zorginstellingen, binnen het leger of het gevangeniswezen, of hebben zich gespecialiseerd in levensbeschouwelijk onderwijs. Ook werken veel humanistici als adviseur, beleidsmedewerker of onderzoeker in maatschappelijke en commerciële organisaties of bij beleidsinstanties.

 

Naast het reguliere onderwijs biedt de Universiteit voor Humanistiek een promotieopleiding aan in de Graduate School en een aantal postacademische opleidingen. Het Praktijkcentrum Zingeving & Professie verzorgt gespecialiseerde trainingen en opdrachtonderzoek. Het J.P. van Praag Instituut legt zich toe op de studie van het humanisme in Nederland. In het Kosmopolis Institute werkt de universiteit samen met de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Hivos.


De Universiteit voor Humanistiek is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Algemene gegevens vindt u hier.

Jaarverslagen vindt u hier.

 

Home