Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies voor functionele en analytische doeleinden. Meer informatie>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht

T (030) 239 01 00, info@uvh.nl

Home Organisatie Over de universiteit

Over de universiteit

  • Wat heb je aan een ideaal van autonomie, als je afhankelijk bent van zorg? 
  • Hoe geef je invulling aan modern burgerschap?
  • (Hoe) kan een organisatie gericht zijn op competitie maar ook plaats bieden aan solidariteit en zorgzaamheid? 

De Universiteit voor Humanistiek verdiept zich in mensen en de vragen van deze tijd. Het is een kleine, levensbeschouwelijke universiteit in het hart van Utrecht, die zich laat inspireren door humanistische tradities. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving.

De Universiteit voor Humanistiek is onafhankelijk en wordt net als de andere grote universiteiten voor een belangrijk deel gefinancierd door de overheid. Ruim 500 reguliere studenten volgen er een officieel erkende bachelor Humanistiek, premaster Humanistiek, master Humanistiek of master Zorgethiek en Beleid.

 

Humanistiek is een multidisciplinaire wetenschap, die put uit filosofie, psychologie, geschiedenis en allerlei andere disciplines uit de maatschappij- , cultuur- en gedragswetenschappen. Telkens staan menselijke vragen naar zingeving en een rechtvaardige inrichting van de samenleving centraal. In de opleidingen is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden.

Afgestudeerden in de humanistiek komen op uiteenlopende plekken terecht in de samenleving. Ze werken als coach of geestelijk begeleider in zorginstellingen, binnen het leger of het gevangeniswezen, of hebben zich gespecialiseerd in levensbeschouwelijk onderwijs. Ook werken veel humanistici als adviseur, beleidsmedewerker of onderzoeker in maatschappelijke en commerciële organisaties of bij beleidsinstanties.

 

Naast het reguliere onderwijs biedt de Universiteit voor Humanistiek een promotieopleiding aan in de Graduate School en een aantal postacademische opleidingen. Het Praktijkcentrum Zingeving & Professie verzorgt gespecialiseerde trainingen en opdrachtonderzoek. Het J.P. van Praag Instituut legt zich toe op de studie van het humanisme in Nederland. In het Kosmopolis Institute werkt de universiteit samen met de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Hivos.


De Universiteit voor Humanistiek is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Algemene gegevens vindt u hier.

Jaarverslagen vindt u hier.

 

Home