Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens

Samen op zoek naar wat goede zorg kan definiëren

Moniek Veldhoven


Nadenken over zorg betekent niet alleen nadenken over specifieke zorgsituaties, maar bijvoorbeeld ook over de context waarbinnen zorg plaatsvindt of de zorg als institutie. Bij de studie Zorgethiek en Beleid komen al deze niveaus aan bod. Daarbinnen is er een belangrijke rol weggelegd voor ethiek: wat maakt zorg nou goede zorg?


De studenten aan de opleiding Zorgethiek en Beleid hebben vrijwel allemaal praktijkervaring in de zorg. Hierdoor werd er regelmatig een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. De docenten zijn stuk voor stuk gepassioneerd over hun vak. Daarnaast worden gastdocenten uitgenodigd, die ieder een eigen perspectief boden op goede zorg. Dit levert mooie discussies en inzichten op. Samen zijn we op zoek gegaan naar wat goede zorg kan definiëren. Die zoektocht is eigenlijk nooit afgerond, maar ik weet nu wel in welke richting ik moet zoeken. 


Zelf maakte ik in mijn masterjaar mee dat een naaste ziek werd. Daardoor kwamen thema’s uit mijn studie erg dichtbij. Ik merkte door die ervaring hoe belangrijk het is om steeds opnieuw na te denken over wat goede zorg is, maar om daarbij ook het proces van ziek zijn niet uit het oog te verliezen. Daarbij bestaat goede zorg dus niet alleen uit zo snel mogelijk beter worden, maar is er ook oog voor de kwetsbaarheid die ziek zijn met zich meebrengt, is er ruimte om na te denken over de betekenis van ziek zijn en zorgbehoevendheid en worden ook de naasten en de omgeving van de zieke in beschouwing genomen. Het zorgethisch perspectief dat ik ontwikkelde tijdens mijn studie heeft mij vele nieuwe kijkrichtingen en denkrichtingen geboden die in elke zorgcontext relevant en waardevol zijn.


Nadenken over zorg betekent niet alleen nadenken over specifieke zorgsituaties, maar bijvoorbeeld ook over de context waarbinnen zorg plaatsvindt of de zorg als institutie. Bij de studie Zorgethiek en Beleid komen al deze niveaus aan bod. Daarbinnen is er een belangrijke rol weggelegd voor ethiek: wat maakt zorg nou goede zorg?