Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Contact Zoek medewerker

Drs. Wouter Kuijlman

Functie

promovendus oorsprong, grondslagen en ontwikkeling van humanistisch geestelijk raadswerk

Wouter Kuijlman
Telefoon

0302390143

Titulatuur

Drs.

Organisatie

Biografie

Wouter Kuijlman studeerde humanistiek. Tot en met 2008 werkt hij bij Het Humanistisch Archief, waar hij onderzoek deed naar onder meer de geschiedenis van humanistische jongerenorganisaties, religieus humanisme, het Humanistisch Verbond, de vrijdenkersbeweging en humanistisch geestelijke verzorging bij de inrichtingen van Justitie. Momenteel doet hij een promotieonderzoek naar de geschiedenis van humanistisch geestelijk raadswerk in de periode 1946-1990

Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten:
Het onderzoek ‘Oorsprong, grondslagen en ontwikkeling van humanistisch geestelijk raadswerk’ maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘De geschiedenis van het Nederlands georganiseerd humanisme’ van het J.P. van Praag Instituut en is inhoudelijk ingebed in het onderzoeksthema ‘Geestelijke begeleiding’. Het project loopt van 2009 tot 2013.

Selectie publicaties

Alphen, Elise van & Wouter Kuijlman (2008). Zingeving achter de tralies: Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie. S.l.: Het Humanistisch Archief.

Gasenbeek Bert, Wouter Kuijlman & Jo Nabuurs (2006). Honderdvijftig jaar vrijdenkersbewegin. Een encyclopedisch overzicht 1856-2006. In: B. Gasenbeek et al. (red.). God novh autoriteit. Gechiedenis van de Vrijdenkersbeweging in Nederland, p.25-86. S.l.: Boom.

Nabuurs, Jo & Wouter Kuijlman (2006). Beredeneerde bibliografie van de vrijdenkersbeweging binnen en buiten Nederland (1856-2006). In: B. Gasenbeek et al. (red.). God novh autoriteit. Gechiedenis van de Vrijdenkersbeweging in Nederland, p.274-284. S.l.: Boom.

Gasenbeek, Bert, Jules Brabers & Wouter Kuijlman (2006). ‘Een huis voor humanisten’: het Humanistisch Verbond (1946-2006). Tijdschrift voor Humanistiek 25, p.39-57.

Kuijlman, Wouter (2004), Een mantel met sterren. Religieus humanisme in het Humanistisch Verbond (derde herziene druk). Utrecht: Het Humanistisch Archief

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties