Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Meer info>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Contact Zoek medewerker

Dr. Vincent Stolk

Functie

Onderzoeker educatie

Vincent Stolk
Geboortedatum

9 oktober 1984

Telefoon

0302390168

Adres

Ter Spillstraat 1
3342VK
Hendrik-Ido-Ambacht
NL

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Educatie

Biografie

Vincent Stolk studeerde in 2007 af (cum laude) als maatschappijhistoricus in Rotterdam. In 2009 voltooide hij (cum laude) de lerarenopleiding geschiedenis in Leiden. In 2015 promoveerde hij (cum laude) op het proefschrift ' Tussen autonomie en humaniteit. De geschiedenis van levensbeschouwelijk humanisme in
relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 1970' . Momenteel doet hij aan de Universiteit voor Humanistiek onderzoek binnen de sectie educatie.  

Selectie publicaties

Stolk, V.J., Tussen autonomie en humaniteit. De geschiedenis van levensbeschouwelijk humanisme in
relatie tot opvoeding en onderwijs tussen 1850 en 1970
(Breda: Papieren Tijger, 2015). 
Stolk, V.J., W.F. Los en S. Karsten, ‘The Great War and its effects on moral education in the Netherlands’, in: Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education 50;5 (2014) 685-706.
Stolk, V.J., ‘“De dageraad der natuurwetenschappen, ook in de volksschool”. Wetenschap, vormingsidealen en vrijdenken in het lager onderwijs (1855-1870)’, in: Studium. Tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis 5;2 (2012) 65-79.
Stolk, V.J., W.F. Los en W.M.M.H. Veugelers, ‘Physical education for citizenship or humanity? Freethinkers and natural education in the Netherlands in the mid-nineteenth century’, in: History of Education 41;6 (2012) 733-748.

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Lidmaatschappen en functies

BNVGOO (Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs). Een historisch-pedagoog onderzoeksnetwerk.

Philip A. Kohnstamm-netwerk. Een wijsgerig- en historisch-pedagogisch onderzoeksnetwerk.